Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktig information för fjällbesökare - Endast ett säkerhetsrum med hjälptelefon vid Gåsen

Rastskydd med informationsskyltar

Informationsskyltar vid Gåsen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nu finns nya informationsskyltar vid ledcentraler, fjällstugor, fjällstationer och rastskydd i området kring Gåsen. Budskapet är att det sedan den 1 januari endast finns ett säkerhetsrum och en hjälptelefon tillgängliga vid de numera stängda Gåsenstugorna.

Planerar du att besöka Gåsen är det viktigt att känna till att det endast finns ett säkerhetsrum med hjälptelefon tillgängligt på plats. Rummet är enbart avsett för nödsituationer. Du behöver därför förbereda dig väl, ta med tält och förnödenheter och ha (fjäll)erfarenhet. Området kring Gåsen är inte längre ett besöksmål med bekvämligheter, utan har återtagit ett mer vildmarksliknande tillstånd. Ur ett fjällsäkerhetsperspektiv är detta avgörande faktorer att ha i åtanke.

Fjällsäkerhet och förberedelser

Dina förberedelser och medvetenhet kan utgöra skillnaden mellan en säker och en farlig fjällupplevelse. Ett säkerhetsrum kan ge skydd vid nödsituationer, men den mest effektiva metoden för att höja säkerheten i fjällen är att vara ordentligt förberedd och ändamålsenligt utrustad, och att ha kunskap om hur du agerar i en nödsituation.

Håll dig uppdaterad

Kartor är färskvara och kan snabbt bli föråldrade. Innan du ger dig ut på fjälltur, se till att den information du har är uppdaterad. Det gäller inte bara kartor, utan också information om väderförhållanden, terräng och tillgängliga säkerhetsfaciliteter som säkerhetsrum. Tänk på att kartor som säljs i butik idag är inaktuella rörande förhållandena vid Gåsen.

Ansvar

Länsstyrelsen Jämtlands län ansvarar för säkerheten längs länets statliga fjälleder. Men, ansvaret för den egna säkerheten ligger i slutänden hos dig själv. Det är viktigt att ta detta ansvar på allvar, och ha beredskap även för oväntade händelser.


Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss