Tännforsen

Väldiga vattenmassor dånar sommartid nerför vattenfallet. Vintertid tystnar forsen och täcks av fantastiska isskulpturer.

Bild på vattenfallet i Tännforsen

Det är enorma mängder vatten som passerar fallet varje sekund. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tännforsen är ett av Sveriges största vattenfall och vi rekommenderar dig att åka dit.

Forsen är vild och vattnet faller 38 meter. Den är 60 meter bred. När det är som mest vatten i forsen, skull det bara ta en kvart att fylla hela den stora arenan Globen i Stockholm.

Tännforsen är alltid spännande att besöka. Naturen och upplevelserna har fascinerat författare, konstnärer och turister under flera hundra år.

Gammal, vacker skog

Runt vattenfallet växer en tjock och tät skog med skäggiga träd. Marken är täckt av mossa. Det är lätt att börja fantisera och se sagornas fula troll och vackra älvor.

Området kring Tännforsen är ovanligt tack vare den jämna och höga luftfuktigheten som forsens dimma skapar. I området finns därför sällsynta och väldigt speciella växter och djur.

Turisterna kom på 1800-talet

De första turisterna kom när Skalstugevägen renoverades år 1835. Då var kungen Karl XIV Johan själv på plats. På den tiden fick besökarna åka båt över Tännsjön till den norra sidan av vattenfallet eftersom det inte fanns någon väg.

I början av 1900-talet byggdes Tännforsens turiststation och vägen dit. Därför är det lätt att ta sig till Tännforsen i dag.

Vattenfallet Tännforsen har hotats flera gånger av vattenkraftsutbyggnad. Senast hände det under 1940-talet då Statens Vattenfallsverk ville bygga stora dammar och dämma upp vattnet. Då hade Tännforsen torkat ut och dött.

Men folk som bodde i området ville inte att Tännforsen skulle tystna. De gjorde hårt motstånd och till slut skyddades vattenfallet. Sedan år 1971 är det ett skyddat och mycket omtyckt naturreservat.

Text

Föreskrifter

Välkommen till Tännforsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • tälta eller göra upp eld
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar och svampar
 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på särskilt angivna vägar och platser
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1971

Storlek: 10 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Tillgänglighet

I området vid Tännforsen finns breda grusade gångar med ledstänger, utedass som är anpassade till rullatorer och rullstolar. För mer detaljerad information, se listen under texten på denna sida.

Mer information