KomUT - Kompetensutveckling i skogen

Skog med höga träd med ett varningsband kring några som har texten Fornlämning.

Projektet KomUT arbetar med att ta fram och sprida utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

En stor del av vår historia finns välbevarat som forn- och kulturlämningar i skogslandskapet. Exempel på detta är spår efter det tidiga jordbruket, lämningar efter det danska rikets järnproduktion i Halland, medeltidens ödeläggelse efter pestens härjningar men även lämningar efter det hårda torparlivet.

Tyvärr skadas många fornlämningar och kulturlämningar i skogen som gör att viktig information går förlorad. Det behövs därför ett bra och lättillgängligt informations- och utbildningsmaterial, både kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Lätt att göra rätt - även i skogen

Kom Ut är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet arbetar med att ta fram ett samlat utbildningsmaterial och därefter genomföra kurser riktade mot markägare och skogsbrukets olika aktörer. Även i skogen ska det vara lätt att göra rätt.

Kurserna kommer att utifrån kulturmiljölagen och skogsvårdslagen tydliggöra de olika krav som respektive skogsbruksåtgärd innebär för olika lämningar, kända som okända. Kurserna kommer också att utifrån dagens kunskapsläge belysa den rika kulturhistoria som dagens skogslandskap innehåller som också tillför höga värden ur friluftslivets perspektiv.

Utbildningar i digital och fysisk form

Utbildningsmaterialet kommer att finnas som webbutbildningar samt förbättrad information på webbplatser. Under projektets gång kommer seminarier och fältträffar att genomföras.

Just nu pågår sammanställningar av kunskapsmaterial som ska utgöra grund för utbildningen. Under våren 2022 startar kurserna.

Kommande utbildningar

December 2021
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kontakt