Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

KomUt - Kompetensutveckling i skogen

Skog med höga träd med ett varningsband kring några som har texten Fornlämning.

Projektet KomUt har under 2021-2022 tagit fram utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

En stor del av vår historia finns välbevarat som forn- och kulturlämningar i skogslandskapet. Exempel på detta är spår efter det tidiga jordbruket, lämningar efter det danska rikets järnproduktion i Halland, medeltidens ödeläggelse efter pestens härjningar men även lämningar efter det hårda torparlivet.

Lätt att göra rätt - även i skogen

KomUt är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet har arbetat med att ta fram ett samlat utbildningsmaterial och därefter genomfört kurser riktade mot markägare och skogsbrukets olika aktörer. Även i skogen ska det vara lätt att göra rätt.

Tyvärr skadas årligen många fornlämningar och kulturlämningar i samband med skogsbruk, vilket gör att viktig information om vår historia går förlorad. Utifrån kulturmiljölagen och skogsvårdslagen tydliggör kursen vad respektive skogsbruksåtgärd innebär för olika lämningar, kända som okända. Kursen belyser också utifrån dagens kunskapsläge den rika kulturhistoria som skogslandskapet innehåller, vilket också tillför höga värden ur friluftslivets perspektiv.

Utbildningsmaterial

Då projektet är avslutat erbjuds för tillfället inga schemalagda fältdagar eller webbinarium. Utbildningsmaterialet som omfattar skogsbrukets olika steg finns dock tillgängligt digitalt och är publicerat nedan.

Men får vi ihop ett deltagarantal på minst 7 personer kan vi anordna en kursdag i fält.
Önskar du eller ditt företag en fältdag i Halland? Kontakta i så fall Lena Berglund.
Önskas istället en fältdag i Västra Götaland? Kontakta i så fall Gunilla Roos Nilson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kom ut logga 

Introduktion till KomUt

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) är en utbildningssatsning med mål att sprida information och kunskap om vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Kom ut logga 

Kulturmiljö och kulturmiljölagen

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 2 - kulturmiljö och kulturmiljölagen.

Kom ut logga 

Skogsvårdslagen och miljöbalken

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 3 - Skogsvårdslagen och miljöbalken

kom ut logga

Att planera med hänsyn till kulturmiljö

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 4 - Att planera med hänsyn till kulturmiljö

kom ut logga

Kulturmiljöhänsyn vid plantering

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 5 - Kulturmiljöhänsyn vid plantering

kom ut logga

Kulturmiljöhänsyn vid röjning

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 6 - Kulturmiljöhänsyn vid röjning

kom ut logga

Kulturmiljöhänsyn vid gallring

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 7 - Kulturmiljöhänsyn vid gallring

kom ut logga

Kulturmiljöhänsyn vid föryngring

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 8 - Kulturmiljöhänsyn vid föryngring

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss