KomUt - Kompetensutveckling i skogen

Skog med höga träd med ett varningsband kring några som har texten Fornlämning.

Projektet KomUt arbetar med att ta fram och sprida utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

En stor del av vår historia finns välbevarat som forn- och kulturlämningar i skogslandskapet. Exempel på detta är spår efter det tidiga jordbruket, lämningar efter det danska rikets järnproduktion i Halland, medeltidens ödeläggelse efter pestens härjningar men även lämningar efter det hårda torparlivet.

Tyvärr skadas många fornlämningar och kulturlämningar i skogen som gör att viktig information går förlorad. Det behövs därför ett bra och lättillgängligt informations- och utbildningsmaterial, både kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Lätt att göra rätt - även i skogen

KomUt är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet arbetar med att ta fram ett samlat utbildningsmaterial och därefter genomföra kurser riktade mot markägare och skogsbrukets olika aktörer. Även i skogen ska det vara lätt att göra rätt.

Kurserna kommer att utifrån kulturmiljölagen och skogsvårdslagen tydliggöra de olika krav som respektive skogsbruksåtgärd innebär för olika lämningar, kända som okända. Kurserna kommer också att utifrån dagens kunskapsläge belysa den rika kulturhistoria som dagens skogslandskap innehåller som också tillför höga värden ur friluftslivets perspektiv.

Utbildning i digital och fysisk form

Utbildningen består av ett webbinarium och två fältddagar. Webbinariet genomförs digitalt och föreläsning varvas med diskussioner och övningar. På fältdagarna besöker vi platser där vi kan diskutera skogsbrukets kulturmiljöhänsyn och lär oss mer om hur människan har format landskapet genom tiderna.

Nedan finns datum och tider för planerade utbildningstillfälle. Fler tillfällen uppdateras löpande. Klicka för mer information och anmälan!

Information om fältdagarna

Utbildningen består av ett webbinarium och två fältträffar, varav en med fokus på Skogsbruk och en med fokus Landskapshistoria. Deltagande på fältdagarna anmäls i samband med din anmälan till webbinarium, i form av valbara alternativ till aktuella datum. Nedan finns en kort beskrivning av de olika fältträffarnas innehåll och lokaler.

OBS: om deltagarantalet till en fältträff är färre än 5 personer ställs tillfället in och berörda meddelas om detta.

Denna fältdag är placerad i ett av Västra Götalands komplexa kulturmiljöområden. Vandringen kommer att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring nyttjandet av landskapets topografi i kombination med det långa och varierade brukandet av det samt de olika spår som människor har lämnat. Vi kommer att diskutera både hur man kan bruka hjälpmedlen som finns, och diskutera olika lämningstyper. Allt detta samtidigt som vi rör oss bland kända och okända lämningar i ett brukat skogslandskap, i ett välhävdat landskapsrum.

Kända lämningarna som ingår i promenaden; L1959:1136 Område med fossil åkermark; L1963:1131 Område med fossil åkermark; L1963:1714 Stensättning; L1959:1503 Färdväg; L1963:1203 Område med fossil åkermark; L1963:1788 Vägmärke.


Karta över Fridhem

Denna fältdag är placerad i ett av Hallands komplexa kulturmiljöområden. Vandringen kommer att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring nyttjandet av landskapets topografi i kombination med det långa och varierade brukandet av det samt de olika spår som människor har lämnat. Vi kommer att börja vandringen på ett välskött fornlämningsobjekt (L1997:5612) och därefter röra oss bland kända och okända lämningar i ett brukat skogslandskap.

Kända lämningarna som ingår i promenaden; L1997:5612 Gravfält; L1997:6100 Stensättning; L1997:5516 Fossil åker; L1997:1680 Fossil åker; L1997:2080 Stensättning; L1997:1478 Färdväg

Karta över Oskarström

Denna fältdag är placerad i ett av Västra Götalands många röjningsröseområden. Under vandringen kommer vi att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring nyttjandet av landskapets topografi i kombination med det långa och varierade brukandet av det samt de olika spår som människor har lämnat. Vi kommer att börja vandringen på ett delundersökt fornlämningsobjekt (L1963:4642) och därefter röra oss bland kända och okända lämningar i ett brukat skogslandskap.

Kända lämningarna som kommer att diskuteras under promenaden; L1963:4642 Fossil åker; L1963:6072 Hällristning; L1963:6216 Hällristning; L1963:5223 Boplats; L1963:4661 Boplats; L1963:6119; L1960:7707 Lägenhetsbebyggelse; L1963:6138; L1963:6194; L1963:5224; L1963:5558 Röse; L1963:5225 Boplats; L1963:5497 Stensättning; L1963:5496 Röse; L1963:5498 Stensättning; L1960:7944 Boplats; L1963:4645 Stenkrets/stenrad.

Karta över Röstorp.

Denna fältdag är placerad i ett av Västra Götalands många komplexa lämningsområden. Under vandringen kommer vi att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Strövtåget möjliggör dialoger kring nyttjandet av landskapets topografi i kombination med det långa och varierade brukandet av det, samt de olika spår som människor har lämnat. Vandringen tar oss bland kända och eventuella okända lämningar i ett brukat skogslandskap. Vi kommer att även lyfta fram vilka hjälpmedel som finns som tolkningar av de topografiska förutsättningarna (utifrån exempelvis terrängkartan), skog och historia-registret.

Hänsyndiskussionerna kommer att delvis bygga på de kända lämningarna, vilka vi kommer att besöka under promenaden; L1960:3164 Kolningsanläggning; L1960:2992 Kolningsanläggning; L1960:3127 Boplats: L1963:1338 Stenkammargrav; L1960:3078 Område med fossil åker; L1960:5290 Fyndplats; L1960:3113 Område med skogsbrukslämningar; L1960:4263 Område med fossil åkermark; L1960:4265 (Hägnad; L1960:3823 Lägenhetsbebyggelse; L1960:4266 Hägnad; L1963:820 Röse; L1963:821 Stensättning; L1963:1913 Gravfält). Till dessa tillkommer ett antal lämningar registrerade i Skog och Historia som kopplas till både skogsbrukslämningar och andra verksamheter.

Karta över Skogaryd.

Välkommen på en landskapshistorisk vandring i en av länets mest kulturpräglade reservat; Yttra Berg i Falkenbergs kommun. Vandringen fokuserar på landskapets långa historia och på de historiska spåren i landskapet.

Läs mer om Yttra Berg

Grusväg leder ner mellan stenmurar och höga gamla träd i Yttra Berg.

Välkommen på en landskapshistorisk vandring i en av länets mest kulturpräglade reservat; Äskhults by i Kungsbacka kommun. Vandringen fokuserar på landskapets långa historia och på de historiska spåren i landskapet.

Läs mer om Äskhult

Flygfoto över Äskhults by med gamla byggnader och höga träd runt omkring.

Denna fältdag är vi och vandrar i ett av Hallands fossila åkersområden längs med Hallandsåsen. Vandringen kommer att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring äldre och nyare tiders nyttjande av landskapets topografi samt de olika spåren som människor slit har lämnat. Vi kommer att röra oss bland kända och okända lämningar i ett delvis skogslandskap.

En del av de kända lämningarna som ingår i promenaden; L1997:404 Fossil åker; L1997:867 Fossil åker; L1997:721 Färdväg; L1997:403 Färdväg; L2021:1186 Fossil åker; L1997:481 Lägenhetsbebyggelse; L1997:560 Husgrund, historisk tid;

Karta över Allgustorp.

Denna fältdag vandrar vi i ett av Västra Götalands många spännande äldre utmarksområden. Under vandringen kommer vi att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring nyttjandet av landskapets topografi i kombination med det långa och varierade brukandet av det samt de olika spår som människor har lämnat. Vi kommer att börja vandringen från parkeringen vid kulturlämning (L1961:3326), vi följer Faledreven (fägatan) L1961:3904 och därefter röra oss bland kända och okända lämningar i ett brukat och vårdat landskap. Vi kommer att diskutera vad lokalt engagemang och stöd kan betyda för kulturmiljöer i skogsmark.

En del av de kända lämningarna som kommer att diskuteras under promenaden; L1961:3904 Färdväg; L1961:3956 Lägenhetsbebyggelse; L1961:2777 Ristning, medeltid/historisk tid; L1961:3323 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3324 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3329 Stensättning; L1961:3322 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3884 Stensättning; L1961:3321 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3301 Stensättning; L1961:3899 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3897 Lägenhetsbebyggelse; L1961:3894 Stenskrets/stenrad; L1961:3351 Stensättning; L1961:3865 Röse; med flera

Karta över Faledreven.

Denna fältdag är vi och vandrar i ett av Hallands många exempel på äldre utmarksområden. Vandringen kommer att lyfta fram bra och tydliga sätt att hantera kulturmiljöer i samband med skogsbrukets olika åtgärder. Vi kommer att kunna diskutera bra och mindre bra lösningar utifrån webbinariets aspekter. Vandringen möjliggör dialoger kring äldre och nyare tiders resursutnyttjande av landskapets topografiska förutsättningar samt de olika materiella och immateriella spåren som har lämnats i vår vård. Vi kommer att börja vandringen och därefter röra oss bland registrerade och oregistrerade lämningar i ett brukat skogslandskap.

En del av de registrerade lämningarna som ingår i promenaden; L1997:3817 Offerkast; L1997:2882 Färdväg; L1997:3206 Källa med tradition; kompletteras med en del lämningar från Allarängens hembygdscirkels inventering nr 9 Lägenhetsbebyggelse; nr 10 Lägenhetsbebyggelse; nr 71 Platsnamn; nr 72 Platsnamn.

Karta över Söstrared.

Kommande utbildningar

Maj 2022
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Framsida till introduktionen

Introduktion till KomUt

Här finns introduktionen att läsa i pdf-fil. Utbildningens mål är att öka kunskap kring kulturlämningar i skogen, Via webbinarium och fältdagar diskuteras hänsyn till kulturlämningar i samband med skogsbruksåtgärder.

Kontakt