Kulturmiljöer nära vatten

Vattendrag och sjöar har nu och har genom tiderna haft en stor och mångsidig betydelse för människor och samhällsutvecklingen. Därför finns det ofta höga kulturhistoriska värden vid vattendragen.

Projektet VaKul - Vattenförvaltning och Kulturmiljö

Projektet VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö har arbetat med vattenknutna kulturlämningar.

Projektet resulterade i ett kartskikt med vattenavrinningsområdena som delats upp i mindre områden. I skiktet presenteras kända lämningar i närheten av vattendragen. Dessa är klippta ur fornlämningsregistret, bebyggelseregistret, riksintressen för kulturmiljö och kulturmiljöprogrammen för länets sex kommuner.

Webb-GIS med kartskiktet för vattenavrinningsområdena Länk till annan webbplats.

Dessutom finns rapporter för alla områden med översiktliga områdesbeskrivningar. För elva mindre delar har en specialinventering längs vattendragen gjorts. Rapporterna finns även tillgängliga i kartskiktet.

Rapporter om projektet

VaKul-rapporterna är en specialinventeringar av elva områden. Lämningar längs vatten är oftast kvarnar. Stående kvarnbyggnader och arkeologiska lämningar, oftast skvaltkvarnar, är presenterade och värderade ur kulturhistorisk synpunkt.

Rapporter att beställa

 • Hishult-Oxhultasjön-Smedjeån
 • Köinge-Okome-Högvadsån
 • Okome-Ullared-Högvadsån
 • Ränneslöv-Våxtorp-Smedjeån
 • Sennan
 • Stamnared-Valinge-Skuttran
 • Svartrå-Svarten-Svartån
 • Sällstorp-Skuttran
 • Söndrum-Holm-Nyrebäcken
 • Vessige-Årstad-Sannarpsån
 • Vinberg-Ljungby-Vinån

Beställ en VaKul-rapport
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss