Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du kan göra anmälan via webbformulär, genom att ringa eller skicka brev. Vi ser gärna att du uppger ditt namn men du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl endast djur i länet

En anmälan måste gälla djur eller djurhållare i Hallands län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Den som blir anmäld har rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren eventuellt har angett. Du kan anmäla anonymt om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du anmäler per telefon. Du kan även skicka brev via posten om du vill vara anonym. Ange inte ditt namn eller kontaktuppgifter i brevet. Brevet skickas till Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.

Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaruppgifterna som lämnas ut vid begäran. Vid webbanmälan registrerar Länsstyrelsen IP-adressen från datorn som anmälan sändes ifrån, och IP-adressen kan begäras ut.

Om du vill anmäla förvildade katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt för Länsstyrelsen att hitta dessa katter vid en kontroll.

Vad händer sen?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.

Gör en anmälan

Du kan anmäla misskötsel av tama djur via vårt webbformulär. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren. Tänk på att göra anmälan när misskötseln pågår och inte i efterhand. Du måste uppge ditt namn och telefonnummer i webbanmälan.

Beskriv noga

När du fyller i webbanmälan - tänk på att beskriva noggrant vad du menar. Om du anser att ett djur är magert. Hur ser du att det är magert? Sticker ryggraden ut, är halsen smal, ser man revbenen etc.
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Anmäl via telefon

Ring 010-224 32 00 måndag - tisdag klockan 13 - 15 och onsdag - fredag klockan 10-12 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid, vid akuta fall ringer du till polisen. Telefonnumret är 114 14.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Vid pågående misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta polisen eller kommunen.


Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Det finns en stark koppling mellan våld mot djur och våld mot människor. Det vittnar både veterinärer och socialarbetare om.

Våld mot djur kan användas för att kontrollera eller hota personer i djurets närhet. Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har mött våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld mot djur. De möter även kvinnor som stannar kvar i relationer för att skydda djuren. Barn som lever med våld drabbas särskilt hårt om ett älskat djur blir utsatt. Många gånger kan djuret vara den enda tryggheten barnet har.

Kan synliggöra brott

Den första som möter en våldsutsatt person kan vara en veterinär, djursjukvårdare eller personal på exempelvis hunddagis. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brott bli synliga.

I relationer där våld finns är det viktigt att se att även djuren kan vara drabbade. Våld mot djur kan vara fysiskt med slag och sparkar eller psykiskt genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro. Det kan också handla om vanvård – att inte se till djurets grundläggande behov av omsorg.

Vad kan man göra?

När djur lider är det vår skyldighet att skydda deras rättigheter och egenvärde. Därför är det viktigt att anmäla misstanke om våld. Du kan göra en anmälan till Länsstyrelsen i Hallands län. Du kan vara anonym om du ringer eller skriver brev.

Länsstyrelsen har tagit fram en folder, Våld mot djur och våld i nära relationerPDF. I den hittar du mer information och även kontaktuppgifter till kommuner och kvinnojourer i Halland.

Kontakt

Djurskydd i Halland

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)