Djur till salu

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit. När vi har djur till salu så lägger vi ut dem på denna sida.

Länsstyrelsens arbete med omhändertagna djur

Ibland händer det att djur omhändertas med stöd av djurskyddslagen eller lagen om tillsyn över hundar och katter. Efter att djuren omhändertagits beslutar Länsstyrelsen om djuren ska överlåtas, säljas eller avlivas av djurskyddsskäl.

Djuren besiktigas i regel av en veterinär när de omhändertas och eventuella avvikelser informeras vid kontakt med Länsstyrelsen. Köparen får en kopia av veterinärintyget. Veterinärintyget utgör dock inte någon garanti för djurets hälsa utan djuren säljs i befintligt skick i enlighet med Köplag (1990:931) Länk till annan webbplats. och med ett köpeavtal. Länsstyrelsen har inte möjlighet att återta djuret om du ångrar dig efter överlåtelsen.

Är du intresserad?

Innan du anmäler intresse så vill vi att du tänker över att du har möjlighet att snabbt kunna hämta och ta hand om djuret och vilka ekonomiska förutsättningar du har för detta.

Vi kontrollerar om intressenter har någon historik med allvarliga avvikelser från djurskyddslagstiftningen eller har fått något beslut enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Vid intresse, kontakta länsstyrelsen på djurskydd.halland@lansstyrelsen.se snarast. Vi svarar endast på frågor via e-post. Djur hämtas av köparen från det djurhem där de finns.

Aktuella annonser

Just nu har vi inga djur till salu.

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss