Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för hur djur får förvaras.

Du kan behöva ansöka om förprövning om du ska

 • bygga, bygga om eller bygga till ett stall eller annat förvaringsutrymme för djur
 • använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat
 • sätta upp ett hägn.

Du ska ansöka om förprövning om antalet djur på fastigheten efter byggnationen uppnår minst:

 • 20 nötkreatur
 • 15 vuxna grisar
 • 150 växande grisar
 • 20 vuxna får
 • 40 lamm
 • 500 fjäderfän utom strutsfåglar
 • 5 hästar
 • 20 vuxna minkar
 • 150 växande minkar.

Fler djur och undantag finns i föreskrifterna på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövninglänk till annan webbplats

Vad innebär förprövningen?

Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation utifrån djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning. Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige och ska se till att utrymmen för djur byggs på ett bra sätt.

Vi granskar bland annat

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • anordningar för utfodring och dricksvatten
 • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
 • brandskydd
 • dagsljusinsläpp och belysning
 • smittskydd.

Ansök om förprövning

Du ansöker genom att fylla i Jordbruksverkets blankett för förprövning och skickar den sedan till Länsstyrelsen.

Boka ett möte för effektivare förprövning

Länsstyrelsen i Halland erbjuder ett möte före inlämnandet av ansökningshandlingar vid förprövning av djurstall. Detta är ett led i att få en enklare ansökningsprocess och förkorta handläggningstiden.

På mötet går vi igenom din ansökan och diskuterar vad som ska göras och vilken information vi kommer att behöva för att handlägga ansökan. Du har även möjlighet att få tips och synpunkter innan du lämnar in ansökan. Till mötet vill vi gärna att du har med en plan- och sektionsritning på byggnationen samt ytterligare information som exempelvis val av inredning, ventilation och utgödslingssystem som vi kan diskutera utifrån.

Har du frågor eller vill boka tid? Kontaktuppgifter till handläggare finns längst ner på sidan.

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Vad händer efter min ansökan om förprövning?

Efter att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen får du en bekräftelse att ansökan är mottagen. I samband med detta krävs också eventuella kompletterande uppgifter in. Om inte ansökan blir komplett kan vi avslå ärendet.

Efter att din ansökan är komplett får du ett beslut av Länsstyrelsen inom åtta veckor. Om din ansökan blivit godkänd får du då börja bygga. Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att ansökan blivit godkänd.

Slutbesiktning

När du är klar med byggnationen ska du meddela Länsstyrelsen. Länsstyrelsen besiktar och kontrollerar att du har följt förprövningsbeslutet.

Gör anmälan om slutbesiktning i vår e-tjänst

Du kan anmäla att din byggnation är klar för slutbesiktning genom Länsstyrelsens e-tjänst. 

Förhandsanmälan

I vissa fall behöver du inte ansökan om förprövning, utan det räcker med en förhandsanmälan. En förhandsanmälan kan användas vid två tillfällen:

 • Om du ska göra en mindre till- eller ombyggnation i ett stall som redan förprövats, eller
 • Om du ska göra en åtgärd som är nödvändig för att följa Jordbruksverkets beslut vid utbrott av smittsam djursjukdom.

Du gör en förhandsanmälan genom att fylla i Jordbruksverkets blankett och skicka den till Länsstyrelsen.

Om du är osäker på om du har rätt att göra en förhandsanmälan så kan du kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Kriterier för en förhandsanmälan vid mindre till- eller ombyggnationer:

 • Den aktuella stallavdelningen som åtgärden ska göras i måste vara förprövad och godkänd sedan tidigare av Länsstyrelsen.
 • Den stallavdelning som finns nu får inte ha ändrats efter det senaste beslutet vid förprövning.
 • Den nya byggnationen får bara beröra den djurkategori som redan finns i stallavdelningen.
 • Antalet nya djurplatser får bara motsvara högst 20 procent av det totala antalet platser i stallavdelningen.
 • Inredningssystemet ska vara samma som i den stallavdelningen som redan finns.

Jordbruksverkets blankett för förhandsanmälan för mindre ombyggnation (D173C)länk till annan webbplats

Jordbruksverkets blankett för förhandsanmälan med anledning av utbrott av smittsam djursjukdom (D173D)länk till annan webbplats

Vad händer efter min ansökan om förhandsanmälan?

Om din förhandsanmälan är komplett får du en bekräftelse av Länsstyrelsen och kan då börja bygga direkt.

Länsstyrelsen gör ingen besiktning vid förhandsanmälan, så du får börja använda djurutrymmet så fort det är klart. Det innebär att du har ett ansvar för att utrymmet följer de bestämmelser som finns för djurskydd.

Om utrymmet inte följer bestämmelserna kan vi kräva att du åtgärdar bristerna eller förbjuda djurhållning i utrymmet.

Efterhandsprövning

Om du bygger ett stall som kräver förprövning utan att ha ansökt om detta förbjuder Länsstyrelsen dig att ha djur i utrymmet. Du kan även behöva betala en avgift på 12 000 kronor om det är en mindre åtgärd eller 24 000 kronor om det är en större åtgärd.

Om stallet ändå uppfyller kraven kan det godkännas i efterhand genom en efterhandsprövning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Christel Condrup Ericsson

Djurskyddshandläggare

Malin Hartvigsson

Djurskyddshandläggare