Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskeregler i havet i Halland

Nu har vi tagit fram en broschyr med ett urval av de fiskeregler som gäller i havet i Hallands län. Broschyren kan du läsa som en pdf på vår webb eller så väljer du att spara ner och skriva ut den som ett häfte.

Broschyr Fiskeregler i havet i Hallands län

Inbäddad karta från fiskekartan.se

Den inbäddade kartan här nedanför är samma karta som på fiskekartan.se. Du kan zooma in och kartan kommer då att visa fiskeområden som finns i det området. Klickar på fiskeområdet får du upp mer information.

Informationscentralen uppdaterar om det aktuella läget i Hallands kustvatten

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten i Halland? Länsstyrelsernas informationscentral vid kustområdet Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget.

Informationscentralen har en egen sida hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Här kan du bland annat ta del av information om aktuella halter av alggifter i vatten och musslor. På sidan kan du anmäla dig som prenumerant och få uppdateringar via e-post när det finns ny information.

Informationscentralen hos Länsstyrelsen Västra Götaland

Elfiske och fiskeräknare hjälper oss hålla koll på lax- och öringpopulationerna i Halland

Fisket har stor betydelse för Halland både när det gäller yrkesfisket och fritidsfisket. Uppföljning av lax- och öringpopulationernas utveckling sker genom årliga elfisken i de flesta kustmynnande vattendrag och genom uppvandringskontroll med fiskräknare.

Länsstyrelsen samlar även in fångstdata från sportfisket i de lax- och havsöringsförande vattendragen. Datat som samlas in gör att det finns möjlighet att jämföra uppvandringen av lekfisk mellan åren.

Här kan du se en film som visar aktuell uppvandring från fiskräknaren Marbäck i Fylleånlänk till annan webbplats

Rapportera om du hittar sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webblänk till annan webbplats

Kontakt