Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post. Din anmälan tas emot av våra djurskyddshandläggare.

Rådgör med oss om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Vill du vara anonym när du anmäler att djur far illa?

 • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller eller av någon annan.
 • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
 • Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mailadress kommer att synas.

Anmälan via telefon

Vi tar emot anmälningar på telefon 010-224 32 00,
måndag 13.00 -15.00 och tisdag-fredag 10.00-12.00.

Akuta anmälningar

Ring polisen på telefon 114 14 om ärendet är akut (och inte kan vänta tills anmälan kan göras via Länsstyrelsens telefon) eller på kvällar och helger.
Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

Anmälan via e-post

Skicka e-post till: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se

Anmälan via brev

Skicka post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

OBS!
Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter eller om du inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Du kan inte göra en anonym anmälan via e-post eftersom din mailadress visas. Vill du vara anonym så måste du ringa eller skriva brev till oss utan att uppge ditt namn.

Vi får in många anmälningar och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Vid anmälan via e-post och telefon kan vi komma att ställa följdfrågor för att kunna göra en korrekt bedömning. Av denna anledning ser vi helst att ni ringer eller mejlar in er anmälan. Tack på förhand!

Uppgifter som vi behöver i din anmälan

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Anmäl endast djur i länet

En anmälan måste gälla djur eller djurhållare i Halland. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Om djurskyddsproblemen bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren.

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi ibland välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev med information om att vi mottagit en anmälan, samt vilka regler som gäller. Om fler anmälningar mot samma djurhållare kommer in, kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I allvarliga fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas. Beroende på djurets skick beslutar vi därefter om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Obefogade anmälningar

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Vi registrerar alla anmälningar, men vissa leder inte till någon åtgärd alls. Så kan det alltså bli om vi bedömer att det anmälan handlar om egentligen inte påverkar djuren negativt, eller att en anmälan mot en djurhållare kommer in strax efter vi varit ute på kontroll hos denne och vi sett att djurhållningen är bra.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta Polisen eller kommunen.


Tabell över typ av ärende och ansvarig

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur som utgör trafikfara

Polisen

Lösspringande djur med okänd ägare

Polisen

Lösspringande djur, övriga ärenden

Länsstyrelsen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Det finns en stark koppling mellan våld mot djur och våld mot människor. Det vittnar både veterinärer och socialarbetare om.

Våld mot djur kan användas för att kontrollera eller hota personer i djurets närhet. Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har mött våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld mot djur. De möter även kvinnor som stannar kvar i relationer för att skydda djuren. Barn som lever med våld drabbas särskilt hårt om ett älskat djur blir utsatt. Många gånger kan djuret vara den enda tryggheten barnet har.

Kan synliggöra brott

Den första som möter en våldsutsatt person kan vara en veterinär, djursjukvårdare eller personal på exempelvis hunddagis. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brott bli synliga.

I relationer där våld finns är det viktigt att se att även djuren kan vara drabbade. Våld mot djur kan vara fysiskt med slag och sparkar eller psykiskt genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro. Det kan också handla om vanvård – att inte se till djurets grundläggande behov av omsorg.

Vad kan man göra?

När djur lider är det vår skyldighet att skydda deras rättigheter och egenvärde. Därför är det viktigt att anmäla misstanke om våld. Du kan göra en anmälan till Länsstyrelsen i Hallands län. Du kan vara anonym om du ringer eller skriver brev.

Länsstyrelsen har tagit fram en folder, Våld mot djur och våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I den hittar du mer information och även kontaktuppgifter till kommuner och kvinnojourer i Halland.

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)