Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot klagomål om misskötsel av tamdjur. Du kan lämna klagomål genom att ringa till oss eller skicka brev och klagomålet tas omhand av våra djurskyddshandläggare. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör med oss om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att komma med ett klagomål. Vi får många klagomål som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera klagomål och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Den som får ett klagomål på sig har rätt att se hela klagomålet samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. Informationen blir en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten.

Du kan kontakta oss anonymt via telefon om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du ringer in.

Tänk på att

 • inte tala om ditt namn
 • inte ange dina kontaktuppgifter
 • skydda ditt telefonnummer.

Om du kontaktar oss via e-post så syns avsändaruppgifterna (som e-postadress), vilka vi kan behöva lämna ut på begäran.

Mer information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter

Lämna ett klagomål

Du kan lämna ett klagomål om misskötsel av tama djur. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Vi får in många klagomål och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Vid anmälan via e-post och telefon kan vi komma att ställa följdfrågor för att kunna göra en korrekt bedömning. Av denna anledning ser vi helst att ni ringer eller mejlar in er anmälan. Tack på förhand!

Via telefon

Vi tar emot klagomål på telefon 010-224 32 00, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 10.00-12.00.
Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym när du gör ditt klagomål.

Via e-post

Skicka in ditt klagomål via e-post till: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se
Skriv "Klagomål bristande djurhållning" i ämnesfältet. Var noga med att få med de uppgifter vi behöver.
Om du skickar ditt klagomål via e-post syns dina avsändaruppgifter (som e-post) och dessa kan lämnas ut på begäran. Vill du vara anonym så måste du ringa eller skriva brev till oss utan att uppge ditt namn.

Via brev

Du kan skicka in ditt klagomål med post till oss. Var noga med att få med de uppgifter vi behöver. Postadressen är:

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Ring polisen på telefon 114 14 om ärendet är akut (och inte kan vänta tills anmälan kan göras via Länsstyrelsens telefon) eller på kvällar och helger.
Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

Uppgifter som vi behöver i din anmälan

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Djur i länet

Ett klagomål måste gälla djur eller djurhållare i Halland. Om det gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Klagomålet tas emot av en djurskyddshandläggare. Om djurskyddsproblemen bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren.

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi ibland välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev med information om att vi mottagit klagomålet, samt vilka regler som gäller. Om fler klagomål mot samma djurhållare kommer in, kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I allvarliga fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas. Beroende på djurets skick beslutar vi därefter om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Obefogade klagomål

En hel del av de klagomål som vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att skicka ett klagomål men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Vi registrerar alla klagomål, men vissa leder inte till någon åtgärd alls. Så kan det alltså bli om vi bedömer att det klagomålet handlar om egentligen inte påverkar djuren negativt, eller att ett klagomål mot en djurhållare kommer in strax efter vi varit ute på kontroll hos denne och vi sett att djurhållningen är bra.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta Polisen eller kommunen.


Tabell över typ av ärende och ansvarig

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur som utgör trafikfara

Polisen

Lösspringande djur med okänd ägare

Polisen

Lösspringande djur, övriga ärenden

Länsstyrelsen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Det finns en stark koppling mellan våld mot djur och våld mot människor. Det vittnar både veterinärer och socialarbetare om.

Våld mot djur kan användas för att kontrollera eller hota personer i djurets närhet. Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har mött våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld mot djur. De möter även kvinnor som stannar kvar i relationer för att skydda djuren. Barn som lever med våld drabbas särskilt hårt om ett älskat djur blir utsatt. Många gånger kan djuret vara den enda tryggheten barnet har.

Kan synliggöra brott

Den första som möter en våldsutsatt person kan vara en veterinär, djursjukvårdare eller personal på exempelvis hunddagis. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brott bli synliga.

I relationer där våld finns är det viktigt att se att även djuren kan vara drabbade. Våld mot djur kan vara fysiskt med slag och sparkar eller psykiskt genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro. Det kan också handla om vanvård – att inte se till djurets grundläggande behov av omsorg.

Vad kan man göra?

När djur lider är det vår skyldighet att skydda deras rättigheter och egenvärde. Därför är det viktigt att anmäla misstanke om våld. Du kan göra en anmälan till Länsstyrelsen i Hallands län. Du kan vara anonym om du ringer eller skriver brev.

Länsstyrelsen har tagit fram en folder, Våld mot djur och våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I den hittar du mer information och även kontaktuppgifter till kommuner och kvinnojourer i Halland.

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss