Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

  • höga naturvärden
  • storlek
  • om det finns prioriterade naturtyper i området
  • närhet till annan värdefull natur.

I Halland är vi särskilt intresserade av att skydda bokskog, ekskog och naturmark vid kusten.

I vår broschyr kan du läsa mer om vilka skogstyper och var i länet vi är mest intresserade av att få in intresseanmälningar. Broschyren innehåller delvis gammal information och kommer att uppdateras hösten 2024, men beskrivningarna av det som är skyddsvärt stämmer.

Broschyren "Vill du bevara din skogs höga naturvärden?" Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets information om skogstyper med höga naturvärden.

Olika typer av skog med höga naturvårdsvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Uppgifter om dig som anmäler intresse
Uppgifter om dig som anmäler intresseUppgifter om fastigheten


Om det finns fler markägare i det aktuella området, är alla markägare vidtalade om intresseanmälan?
Om det finns fler markägare i det aktuella området, är alla markägare vidtalade om intresseanmälan?


Om det gäller skog, ange typ av skog
Om det gäller skog, ange typ av skogFöreslå skyddsform * (obligatorisk)
Föreslå skyddsform
Är ditt område minst 10 hektar, kan naturreservat vara lämpligt. För naturvårdsavtal spelar områdets storlek mindre roll.

Är filens storlek större än 10 mb, kontakta oss.

Vid frågor hör av dig till:

Länsstyrelsen (arbetar med alla naturtyper, främst med naturreservat och naturvårdsavtal):

Sindy Gullberg
Telefon: 010-224 32 60
E-post: sindy.gullberg@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen: arbetar endast med skog, och med skyddsformerna biotopskydd och naturvårdsavtal:

Frauke Fedderwitz
Telefon växel: 036-35 93 00
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

  • naturreservat
  • naturvårdsavtal
  • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda natur

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Bevara höga naturvärden och få ersättning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss