Naturområden som föreslås få skydd i Halland

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat eller annan form av områdesskydd skrivs ett förslag till beslut. Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även beslut om områdesskydd som blivit överklagade.

Aktuella kungörelser och remisser som berör Hallands län

Förslag på skydd

Här hittar du förslag på nya naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga.

Planerade naturreservat där förslaget är eller har varit på remiss:

Överklagade beslut om skydd

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Björka (Falkenbergs kommun)
Beslut Pdf, 436.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skötselplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss