Ansök om upphävande av strandskydd vid liten sjö eller litet vattendrag

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag.

Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ansökan är kostnadsfri.

Ansök om upphävande av strandskydd

  1. Ladda ner och fyll i blanketten Begäran om upphävande av strandskydd Pdf, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.vid små vattendrag eller småvatten. Pdf, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Förbered följande bilagor:
    1. En översiktlig karta så att området lätt kan lokaliseras.
    2. Karta i skala 1:2000–1:4000 där området där strandskyddet ska upphävas tydligt markerats. Skallinje och nordpil skall anges på kartan.
    3. Foton över området där strandskyddet ska upphävas och över vattendraget/småvattnet. För att kunna bedöma storlek, fota vattendraget tillsammans med en storleksreferens, lämpligen en tumstock.
  3. Skicka ansökan tillsammans med bilagorna via e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Tips! Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till upphävandet av strandskydd vid små sjöar och vattendrag.

Upphävande av strandskyddet i det enskilda fallet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss