Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om upphävande av strandskydd vid liten sjö eller litet vattendrag

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag.

Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ansökan är kostnadsfri.

Ansök om upphävande av strandskydd

  1. Ladda ner och fyll i blanketten Begäran om upphävande av strandskydd vid små vattendrag eller småvatten. Pdf, 103.3 kB.
  2. Till begäran ska följande dokumentation bifogas:
    1. En översiktlig karta så att området lätt kan lokaliseras.
    2. Karta i skala 1:2000–1:4000 där strandskyddat område (100 meter) på land tydligt markeras och var på fastigheten strandskyddet önskas upphävas. Rita även in avstånd till småvatten/vattendrag. Skallinje och nordpil ska anges på kartan.
    3. Foton över området där strandskyddet ska upphävas och över vattendraget/småvattnet. För att kunna bedöma storlek, fota vattendraget tillsammans med en storleksreferens, lämpligen en tumstock.
  3. Skicka ansökan tillsammans med bilagorna via e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Tips! Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till upphävandet av strandskydd vid små sjöar och vattendrag.

Upphävande av strandskyddet i det enskilda fallet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss