Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Naturområden som föreslås få skydd i Halland

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat eller annan form av områdesskydd skrivs ett förslag till beslut. Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även exempel på beslut om områdesskydd som blivit överklagade.

Här hittar du aktuella kungörelser och remisser som berör Hallands län

Här hittar du förslag på nya naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga.

Planerade naturreservat där förslaget är eller har varit på remiss:

Morups Tånge, ändring (Falkenbergs kommun)

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Mjällbjär (Falkenbergs och Varbergs kommun), utvidgning
Beslut Pdf, 326.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Skötselplan Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Björka (Falkenbergs kommun)
Beslut Pdf, 436.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skötselplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Råmebo (Halmstads kommun), utvidgning
Beslut Pdf, 2.4 MB.
Skötselplan Pdf, 5.5 MB.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Äger du skogsmark i Halland som har höga naturvärden?

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat.

I broschyren "Vill du bevara din skogs höga naturvärden" kan du läsa mer om hur processen går till och hur en skog med höga naturvärden ser ut. Du kan också läsa om vilka andra skyddsformer som finns och som kan vara aktuella.

Broschyren "Vill du bevara din skogs höga naturvärden" Pdf, 20.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här anmäler du ditt intresse för formellt skydd av skog

 1. Fyll i blanketten intresseanmälan formellt skydd av skog Länk till annan webbplats.
 2. Skicka blanketten till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad eller digitalt till halland@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen Hallands distrikt Ryttarevägen 8 302 62 Halmstad

Hit kan du vända dig om du äger mark och vill föreslå att den skyddas

Skogsstyrelsen:

Kristin Lundquist

Telefon: 035-13 68 37

E-post: kristin.lundquist@skogsstyrelsen.se

Länsstyrelsen:

Sindy Gullberg

Telefon: 010-224 32 60

E-post: sindy.gullberg@lansstyrelsen.se

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)