Mångbruk av skog

Lingonris med röda lingon täcker marken. 

Mångbruk av skog handlar om ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Turism och organiserat friluftsliv

Vi behöver hitta vägar till samverkan mellan markägare och nyttjare av skogens möjligheter till kommersiell turism och friluftsliv.

Turismen och friluftslivet är en viktig näring för regionen och ger möjlighet till landsbygdsutveckling. För skogsägaren kan turismen och friluftslivet utgöra en möjlighet till diversifiering av sitt företagande. Det behövs en aktiv dialog för att hjälpa parterna att samarbeta kring organiserat och kommersiellt nyttjande av skogen.

Friluftsliv i tätortsnära skogar

Attraktiviteten och tillgängligheten i tätortsnära skogar behöver öka för att ge fler människor möjlighet till friluftsliv och rekreation i skogsmiljö.

Det är viktigt att utveckla och tillgängliggöra skog som ligger i och i närheten av tätortsbebyggelse. Den tätortsnära skogen har stor potential att fungera som informations- och utbildningslokal för besökaren. En del av det sociala värde som skogen har för oss idag, är den positiva effekten på människors hälsa och välbefinnande som en vandring i skogen kan ge.

Friluftsliv och fritidsupplevelser är viktiga för människor både i staden och på landsbygden. Genom att fler barn och vuxna har möjlighet att ströva i skog och mark, kan fler få en starkare relation till skogen och dess olika värden.

Stimulera mångbruk av skog

Skogen erbjuder fler värden än virkesproduktion och dessa möjligheter behöver tas tillvara för att få ökad aktivitet i skogsnäringen.

Att skapa andra värden än virkesproduktion ur skogen kan vara en möjlighet för markägare att få ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet. Det finns stor potential att utveckla möjligheter för människor att utöva friluftsliv i skogen. Entreprenörskap med skogen som bas kan bidra till sysselsättning och värdeskapande på landsbygden och ge en levande landsbygd.

Skogen som rekreationsmiljö

Vi behöver utnyttja den potential skogen har som rekreationsmiljö för återhämtning och stresslindring.

Studier har visat att naturen är effektiv för stresslindring, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor. Skogen har ett högt värde för folkhälsan och det finns utvecklingspotential för rehabiliteringsverksamhet. Denna verksamhet innebär ett skonsamt användande av skogen och har ofta lokal förankring, två faktorer som möjliggör goda markägarkontakter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss