Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslaget klart för Gotlands nya nationalpark

Bästeträsk från ovan.

Foto: Gunnar Britse

Nu finns ett sammanställt förslag för den blivande nationalparken på norra Gotland. Namnet föreslås vara Bästeträsks nationalpark, som planeras bli omkring 7 000 hektar stor och ha flera entréplatser och vandringsleder. Förslaget går nu ut på remiss för att ge den som vill möjlighet att tycka till.

Med en yta på cirka 7 000 hektar kommer den planerade nationalparken runt Bästeträsk på norra Gotland att bli en av de större nationalparkerna i södra Sverige. Landarealen är cirka 5 500 hektar, vilket kan jämföras med Gotska Sandön som har en landyta på drygt 3 600 hektar.

– Nationalparken kommer att sträcka sig från havet norr om Ar i Fleringe, till Mölnermyr i Rute söderut och nästan mot Fårösund i öst, säger Karolina Johansson, som är projektledare för bildandet av nationalparken vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Bästeträsks nationalpark föreslås ha nio entréplatser, varav några kommer att ha grundläggande funktioner som parkering och information och några även service som dass och sittplatser. Fem är redan befintliga parkeringsplatser till naturreservat, som kan användas till entréplatser för nationalparken. Fyra nya entréer behöver etableras.

– De nya entréerna planeras så att intrånget i naturen ska bli så litet som möjligt och de är tänkta att vara lågmälda för att låta naturen stå i fokus. Ambitionen är att det ska vara möjligt att ta sig till nationalparken med befintlig kollektivtrafik, så det tar vi också hänsyn till i planeringen av entréplatser, säger Karolina Johansson.

Området som kommer ingå i nationalparken består av en mosaik av kala hällmarker, glesa tallskogar, öppna alvarmarker, vidsträckta myrar, artrika kärr, samt grunda sjöar och havsmiljöer. Kortare och längre vandringsleder planeras för att göra det möjligt att ta sig mellan entréerna och ta del av nationalparkens många natur- och kulturvärden.

– Det kommer finnas naturvägledning i någon form för att ge en känsla och förståelse för landskapet och dess värden. Tack vare bildandet av nationalparken kommer också restaurering av våtmarker och stängsling för bete i naturvårdande syfte kunna genomföras, säger Karolina Johansson.

Enligt förslaget kommer det vara tillåtet att plocka svamp och bär som inte är fridlysta och att tälta enstaka nätter i nationalparken.

Bildandet av nationalparken vid Bästeträsk är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till Naturvårdsverket fram till den 14 juni 2024.

Till Naturvårdsverkets pressmeddelande, med länk till förslaget Länk till annan webbplats.

Se en visuell presentation av förslaget Länk till annan webbplats.

Översiktskarta på föreslagna avgränsningar för nationalparken Länk till annan webbplats.

Kontakta Naturvårdsverket vid frågor

Vid frågor om förslaget som är på remiss, kontakta Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket.
Telefon: 010-698 17 08
E-post: ola.larsson@naturvardsverket.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss