Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till kompetensutveckling inom lokal matkultur

Nybakat bröd på bageri.

Mellan den 15 februari och 15 maj finns ett stöd att söka för kompetensutveckling inom livsmedel och besöksnäring. ”Stödet ska gå till kompetenshöjande insatser inom lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling eller matkultur och lokal matidentitet, säger Ylva Tevell, som är handläggare för stödet på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsen i Gotlands län har 1 250 000 kronor att ge i stöd till aktiviteter som ökar kompetensen för primärproducenter verksamma i jordbruksnäringen, trädgårdsföretag eller små företag inom livsmedelskedjan och besöksnäringen.

– Kompetensutvecklingen kan exempelvis vara inriktad på företagens utveckling och marknadsorientering, liksom att finna nya marknader, öka antalet arbetstillfällen eller ta vara på landsbygdens resurser, säger Ylva Tevell.

De kompetenshöjande insatserna kan exempelvis göras i form av informations- och demonstrationsaktiviteter, gruppaktiviteter eller enskild rådgivning. Kostnader som kan ge rätt till stöd är bland annat lön till personal, immateriella investeringar och köp av tjänster.

– Det övergripande syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling, säger Ylva Tevell.

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stödet från den 15 februari till den 15 maj.

Finansieringen kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling inom ramen för Sveriges strategiska plan för EU: gemensamma jordbrukspolitik.

Aktuella utlysningar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss