Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långsiktigt samarbete ska effektivisera det brottsförebyggande arbetet

Landshövding Anders Flanking, regiondirektör Stefan Hollmark och polisområdeschef Fredrik Persson signerar överenskommelse för gemensamt brottsförebyggande arbete.

Landshövding Anders Flanking, regiondirektör Stefan Hollmark och polisområdeschef Fredrik Persson signerar överenskommelse för gemensamt brottsförebyggande arbete.

En överenskommelse om samverkan för det brottsförebyggande arbetet på Gotland har skrivits under av regiondirektör Stefan Hollmark, polisområdeschef Fredrik Persson och landshövding Anders Flanking. Syftet är att uppnå en långsiktig och systematisk samverkan som effektiviserar arbetet.

Sedan 1 juli 2023 gäller en ny lagstiftning som lägger mer ansvar på kommuner i det brottsförebyggande arbetet. Den ligger till grund för att samarbetet mellan Region Gotland, Polisområde Gotland och länsstyrelsen nu utvecklas.

– Vi samarbetar redan, men nu kommer vi göra det på ett mer strukturerat sätt. Det gör att vi får bättre kraft framåt och kan fokusera på det som ger effekt, säger regiondirektör Stefan Hollmark.

Numera har Region Gotland bland annat i uppdrag att leda ett strategiskt råd där flera relevanta samhällsaktörer är representerade. I arbetet ingår att ta fram en lägesbild av brottsligheten på Gotland och utifrån den se till att effektiva insatser genomförs för att minska och förebygga brott. Olika operativa arbetsgrupper kommer bildas utifrån de planerade åtgärderna.

– Det är inte bara Polisen som har i uppdrag att jobba brottsförebyggande. Alla måste hjälpas åt. På Gotland har vi en unik situation genom att kommunen, polisområdet och länet är samma geografiska område. Det ger oss förutsättningar att samverka på ett mer nära och effektivt sätt, säger polisområdeschef Fredrik Persson.

Att Gotland förblir en trygg plats är en prioriterad fråga och därför bildar regiondirektören, polisområdeschefen och landshövdingen en styrgrupp, som fattar beslut i övergripande frågor om inriktning, planering och prioritering för det gemensamma arbetet.

– Genom långsiktigheten i vårt förebyggande samarbete ökar vi möjligheten att behålla den trygga miljön på Gotland och motverka den organiserade brottsligheten. Detta är angeläget för alla goda krafter, säger landshövding Anders Flanking.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss