Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Enhetschef/försvarsdirektör

Vill du jobba med viktiga framtidsfrågor för Gotland? Totalförsvaret på Gotland är inne i en intensiv fas. Länsstyrelsen har under de senaste åren gått före och satt Gotland på kartan genom den satsning som gjorts för att utveckla totalförsvaret. Nu söker vi dig som tillsammans med våra kompetenta medarbetare vill leda det fortsatta arbetet med att utveckla totalförsvaret på Gotland. Länsstyrelsen söker en engagerad enhetschef till enheten för samhällsskydd och beredskap. Förutom att vara enhetschef kommer du också att vara försvarsdirektör och är länsstyrelsens företrädare både externt och internt.

Mer information om tjänsten Länk till annan webbplats.

Ansök här Länk till annan webbplats.

 • Enhetschef samhällsskydd och beredskap

  Arbetet med krisberedskap och civilt försvar är ett prioriterat område för Länsstyrelsen i Gotlands län. Som geografiskt områdesansvarig myndighet håller vi...
 • Länsveterinär

  Länsveterinären arbetar med handläggning och tillsyn inom alla delar i livsmedelskedjan. Länsstyrelsen har det länsövergripande ansvaret för livsmedel och...
 • Miljöskyddshandläggare

  I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med tillsyn, tillsynsvägledning och prövning av miljöfarlig verksamhet, i synnerhet täkter och kalk- och cementindustri. I...
 • Handläggare landsbygdsprogrammet

  Dina arbetsuppgifter är i första hand att handlägga företags- och projektstöd inom landsbygdsprogrammet men det kan även bli aktuellt med handläggning av våra...

Länsstyrelsen har sökt en naturvårdshandläggare med ansökningstid senast den 31 oktober 2022, dnr 112-4534-2022. Rekryteringen är avslutad. Nino Dvizac har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-11-28 till och med 2022-12-19.

Länsstyrelsen har sökt en handläggare för arbete med områdesskydd med ansökningstid senast den 30 oktober 2022, dnr 112-4535-2022. Rekryteringen är avslutad.
Petra Lundin har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-11-28 till och med 2022-12-19.

Länsstyrelsen har sökt en naturvårdsförvaltare till naturvårdsenheten med ansökningstid senast den 2 oktober, dnr 112-3983-2022. Rekryteringen är avslutad. Henrik Johansson har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-11-17 till och med 2022-12-07.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Kontakt