Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

Landsbygdsdirektör

Vi söker dig med goda ledaregenskaper och starkt engagemang med förmåga att utveckla verksamheter i en mångsidig miljö. Som enhetschef på Landsbygdsenheten leder du enhetens verksamhet genom att motivera och skapa förutsättningar för dina medarbetare för att effektivt nå övergripande och gemensamma mål. Du ansvarar för att enheten bidrar till att Länsstyrelsen fattar väl avvägda beslut för myndigheten som helhet. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet.

Mer information om tjänsten på Varbi.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har sökt en signalskyddschef till enheten för samhällsskydd och beredskap med ansökningstid senast den 26 februari 2023, dnr 112-513-2023. Rekryteringen är avslutad. Kornelia Myburg har tillsatts på tjänsten.
Tillsättningen är anslagen från 2023-03-22 till och med 2023-04-12.

Länsstyrelsen har sökt en HR-chef till enheten för samordning och stöd med ansökningstid senast den 9 januari 2023, dnr 112-5395-2022. Rekryteringen är avslutad. Isa Seigerlund har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2023-03-14 till och med 2023-04-03.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000