Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt efter björn

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Regler, tider och tillstånd för jakt

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur björn, varg, järv, lodjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt och ska alltid ske under kontrollerade former.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i jaktförordningen. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Jaktförordningen 1987:905 § 28 på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Viltskador

Licensjakt 2023

Årets licensjakt efter björn startar den 21 augusti 2023 och får pågå som längst till och med 15 oktober. I länet får högst 140 björnar fällas. Mer information om vilka regler och villkor som gäller finns angivet i beslutet.

Beslut om licensjakt efter björn i Gävleborgs län 2023 Pdf, 676.2 kB.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Det aktuella förvaltningsmålet för länet är 300 björnar och beslutades av Viltförvaltningsdelegationen 2021. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Du som tänker jaga björn behöver känna till och följa de villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

  • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
  • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge, om inte annat anges i det enskilda beslutet. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.
  • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn.
  • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
  • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

Björn får efter beslut jagas från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda.

Aktuell information om tilldelning 010‑225 11 99 (telefonsvarare)

Anmälan om fälld eller påskjuten björn: 010-225 11 99

Fälld eller påskjuten björn ska anmälas snarast och inom en timme från den tidpunkt som djuret fällts eller påskjutits.

Länsstyrelsens SMS-tjänst

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)björnjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Läs mer om fällda björnar på:

Jaktledaren ska se till att den fällda björnen finns tillgänglig för besiktning. Vidare ska jaktledaren eller skytten fylla i relevanta uppgifter som framgår av blanketten ”Registrering av fälld/död björn” (bilaga B1) i licensjaktbeslutet. Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kontakt

Enheten för vilt

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss