Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt efter gråsäl

Om du äger fastighet i Gävleborgs län har du möjlighet att bedriva jakt på allmänt vatten längs Gävleborgs kust enligt Länsstyrelsen Gävleborgs föreskrift.

Med anledning av att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beviljat licensjakt efter sammanlagt 2000 gråsälar inom svenskt territorialvatten. Tilldelningen är gemensam för flera kustlän. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Länsstyrelsen har tagit fram en föreskrift om jakt på allmänt vatten i Gävleborgs län som gör det möjligt för dig som äger fastighet i länet att bedriva jakt på allmänt vatten och på de holmar, klippor och skär som inte har någon ägare, utan att du behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Vid jakten ska gällande bestämmelser i övrigt om jakt och jakttider följas.

Äger du inte fastighet i länet men vill jaga på allmänt vatten i Gävleborgs län har du möjlighet att ansöka om jakt på allmänt vatten hos länsstyrelsen.

Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Föreskrift om jakt på allmänt vatten i Gävleborgs län 21FS 2018:19 Pdf, 93.2 kB.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl 2020 och i början av 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 27 maj 2021 ska den som fällt säl under skyddsjakt rapportera det endast till Naturvårdsverket utifrån regeringens beslut. Ändringen trädde i kraft den 14 juni 2021.

Formulär på Naturvårdsverkets hemsida för att rapportera fälld gråsäl Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bidrag för fälld gråsäl

Du som har fällt gråsäl under året 2021 med stöd av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt och/eller licensjakt, har nu möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för hanteringskostnader av fälld gråsäl.

För att ansöka som bidrag för fälld säl i Gävleborgs län behöver du fylla i blanketterna på denna sida. Din ansökan om bidrag behöver vara hos Länsstyrelsen Gävleborg senast 10 oktober 2021 för att du ska ha möjlighet att få bidraget. Bidragsperioden gäller för hela 2021. Bidrag utbetalas endast för säl som lämnats för destruktion hos godkänd anläggning. Godkänd anläggning är sådan som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3. Ansök om utbetalning av bidrag senast 30 november 2021.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att lämna bidrag till Länsstyrelserna med ett totalt belopp om 3 000 000 kronor, för projektet ”Hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt”.

Projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:7 Ersättningar för viltskador med mera.

Bidragsprocessen

  • Har du fällt gråsäl som har lämnats för destruktion kan du ansöka om bidrag och utbetalning i samma omgång. Länsstyrelsen fattar då endast beslut om utbetalning av bidrag.
  • Planerar du att fälla gråsäl och lämna den för destruktion kan du ansöka om bidrag. Länsstyrelsen beslutar om bidrag.
  • När gråsäl är bärgad och destruerad ska kvitto skickas in till länsstyrelsens. Du behöver ange diarienummer på länsstyrelsens beslut i samband med rekvireringen av bidraget. Länsstyrelsen beslutar om utbetalning.
  • Följ anvisningarna på blanketten/blanketterna.

Blanketten för ansökan om bidrag gäller för dig som:

  • fällt och destruerat gråsäl under 2021
  • kommer fälla och destruera gråsäl innan 30 november 2021

Blanketten för ansökan om utbetalning gäller för dig som:

  • har fällt och destruerat gråsäl
  • beviljats bidrag under 2021

Ifylld blankett skickas via mejl eller post till:

gavleborg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gävleborg
801 70 Gävle

Kontakt