Licensjakt efter gråsäl

Om du äger fastighet i Gävleborgs län har du möjlighet att bedriva jakt på allmänt vatten längs Gävleborgs kust enligt Länsstyrelsen Gävleborgs föreskrift.

Med anledning av att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beviljat licensjakt efter sammanlagt 2000 gråsälar inom svenskt territorialvatten. Tilldelningen är gemensam för flera kustlän. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Länsstyrelsen har tagit fram en föreskrift om jakt på allmänt vatten i Gävleborgs län som gör det möjligt för dig som äger fastighet i länet att bedriva jakt på allmänt vatten och på de holmar, klippor och skär som inte har någon ägare, utan att du behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Vid jakten ska gällande bestämmelser i övrigt om jakt och jakttider följas.

Äger du inte fastighet i länet men vill jaga på allmänt vatten i Gävleborgs län har du möjlighet att ansöka om jakt på allmänt vatten hos länsstyrelsen.

Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Föreskrift om jakt på allmänt vatten i Gävleborgs län 21FS 2018:19 Pdf, 93.2 kB.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl 2020 och i början av 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 27 maj 2021 ska den som fällt säl under skyddsjakt rapportera det endast till Naturvårdsverket utifrån regeringens beslut. Ändringen trädde i kraft den 14 juni 2021.

Formulär på Naturvårdsverkets hemsida för att rapportera fälld gråsäl Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss