Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fiske med nät

 • Nätfiske med maximalt 180 meter nät per fiskande är tillåtet på alla vattendjup mellan 11 juni – 31 augusti.
 • Under tiden 1 september – 10 juni är det endast tillåtet att fiska på djupare vatten än tre meter enligt gällande sjökort.
 • Nätfiske är helt förbjudet utmed hela Gävleborgs kust under perioden 15 oktober – 30 november.

Alla vattendrag som mynnar ut vid kusten är områden som på olika sätt är fredade för fiske. Allt fiske är förbjudet 1 september – 31 december inom ett avstånd av 200 meter från mittpunkten mellan vattendragets två yttersta mynningsuddar. Vissa vattendrag har större fredningsområde som till exempel Delångersån och Enångersån.

Fångstbegränsningar

När du fiskar med handredskap och ryssjor längs Gävleborgskusten bör du ha kännedom om de minimimått och övriga begränsningar för fångst som finns.

 • Gädda och gös - du får bara behålla 3 fiskar av din sammanlagda fångst. Gädda ska vara mellan 45–75 centimeter lång. Gös måste vara mellan 45–60 centimeter lång.
 • Öring - du får endast fånga och behålla en fisk som är vild (inte är fenklippt) per dygn och den måste vara minst 50 centimeter lång.
 • Torsk - du får endast behålla torsk som är över 38 centimeter.
 • Fritidsfiske efter lax är förbjudet i hela Östersjön.
  • Lax som oavsiktligt fångas ska omedelbart släppas tillbaka till havet.
  • Vid fritidsfiske är det dock tillåtet att fånga och behålla högst en fettfeneklippt lax per fiskare och dag.
  • Efter att den första fettfeneklippta laxens fångats ska fisket efter lax upphöra och är inte längre tillåtet under den dagen.

Som fritidsfiskare får du inte sälja de fiskar du fångar i havet. För det krävs en fiskelicens.

Tillsyn

För att kontrollera att allmänheten följer de regler för fiske som finns längs våra kuster gör Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen kontroller, så kallad fisketillsyn. Länsstyrelsen kan också förordna fisketillsynspersoner som kan utöva fisketillsyn. En fisketillsynsperson kontrollerar till exempel fångad fisk och fiskeredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss