Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt efter lodjur

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Licensjakt efter lodjur 2024

Licensjakten efter lodjur är avlyst i Gävleborgs län.

Vad krävs av dig som ska jaga lodjur?

Inför och under jakten är det viktigt att alla som deltar i jakten vet vilka villkor som gäller. Här kan du som jägare ta del av några av de saker du behöver känna till innan jakten inleds.

Du ska:

 • ha läst aktuellt beslut om licensjakt och känna till de villkor som gäller
 • vara registrerad i Naturvårdsverkets Jägarregister
 • ha jakträtt där jakten bedrivs
 • inneha statligt jaktkort, ID-handling och vapenlicens för vapnet du använder
 • ha en ansvarig jaktledare utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är du själv jaktledare
 • hålla dig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där du jagar
 • anmäla fällt eller påskjutet lodjur till länsstyrelsen så snart som möjligt, senast inom en timme efter att den fällts eller påskjutits
 • uppvisa fällt lodjur för Länsstyrelsens besiktningspersonal så snart som möjligt, men senast inom ett dygn, samt ansvara för skottplatsundersökning och eftersök om du påskjutit ett lodjur som gått vidare.

Rapportera in fällt eller påskjutet djur

Fällt eller påskjutet lodjur ska anmälas snarast och inom en timme från den tidpunkt som djuret fällts eller påskjutits. För anmälan om fällt eller påskjutet lodjur, ring: 010-225 11 99, knappval 2.

Information om återstående tilldelning

För meddelande om återstående tilldelning ringer du länsstyrelsens telefonsvarare: ring: 010-225 11 99 knappval 1.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Beslut licensjakt lodjur 2024 Pdf, 601.2 kB.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i jaktförordningen. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Jaktförordningen 1987:905 § 28 på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Viltskador

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret

Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister. Det kan antingen ske via inloggning via webbplatsen med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Jägarregistret (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

 • I paragraf 6, 11, 14 och 16 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) framgår vilka vapen och ammunition som är tillåtna vid jakt efter lodjur.
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

Lodjur får i Gävleborgs län, efter beslut, jagas från och med den 1 mars till och med senast den 31 mars eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.

Aktuell information om tilldelning: 010-225 11 99 , knappval 1.

För anmälan om fällt eller påskjutet lodjur, ring: 010-225 11 99, knappval 2.

Länsstyrelsens SMS-tjänst

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Läs mer om fällda lodjur på:

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kontakt

Enheten för vilt

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss