Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2021/2022

Länsstyrelsen har beslutat om ett brunstuppehåll i jakten från och med den 27 september och till och med den 7 oktober 2021.

För älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Långvind, Öster-Ljusnan, Ljusnan-Voxnan, Ljusdal-Ramsjö och Ödmården gäller jakttiden: 1 september 2021 - 26 september 2021 och 8 oktober 2021 - 31 januari 2022.

På oregistrerad mark inom ovanstående älgförvaltningsområden gäller jakttiden: 1-5 september 2021.

För älgförvaltningsområdena Hamrångefjärden, Södra Gästrikland och Furuvik gäller jakttiden: 8 oktober 2021 – 31 januari 2022.

På oregistrerad mark inom ovanstående älgförvaltningsområden gäller jakttiden: 8-12 oktober 2021.

Beslut om ändring av jakttider för älg Pdf, 281.9 kB.

Karta över älgförvaltningsområden i Gävleborgs län från och med 1 mars 2021 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgift och betalning för fälld älg

Fällavgift för vuxen älg: 450 kr, fällavgift för älgkalv: 150kr

Älgskötselområden och licensområden följer betalningsanvisningarna som anges på fakturan när företrädaren slutrapporterar jakten i älgdata.

Fällavgift för fällda älgkalvar på oregistrerad mark ska betalas till länsstyrelsens Bankgiro 5050-2764 i samband med anmälan. Ange "fälld älg" samt fastighetsbeteckning där kalven fällts, vid betalning.

Beslut om fällavgifter för älg Pdf, 200.6 kB.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Kontaktuppgifter till personer som har tillstånd att intyga otjänlig älg i Gävleborg Pdf, 114.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Använd blanketten för intyg av otjänligt älg vid ansökan om befrielse av fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Använd blanketten: ansökan om bidrag ur älgvårdfonden.

Kontakt