Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skarv

Skarven var tidigare allvarligt hotad men under tid har den ökat kraftigt i Gävleborgs län. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Skarven är en naturlig art i den svenska faunan och var tidigare allvarligt hotad därför fick den skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med att Sverige blev en del av EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden.

Skarvens status i Fågeldirektivet gör att den är skyddad och inte får störas utan dispens från artskyddsförordningen. Du kan ansöka om dispens genom formuläret på sidan Dispens för fridlysta arter. Under Relaterad information längre ner på den här sidan finns en direktlänk till ansökningsformuläret.

För mer information om arten och vilka möjligheter som finns för att bli beviljad skrämsel och skyddsjakt av skarv läs länets förvaltningsplan för skarv.

Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skarv orsakar allvarlig skada kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på skarv eller störning av skarv, efter en inkommen ansökan. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.

Inventering

Sedan 2012 har inventering av skarvbon utförts årligen i Gävleborgs län. Inventeringen genomförs under vår och sommar. Inventeringspersonalen räknar antalet bon på tidigare kända häckningslokaler samt på de lokaler som kommer till inventerarnas kännedom. Häckningen på varje lokal dokumenteras som antingen fullföljd, delvis fullföljd eller avbruten med följd att bona lämnas i förtid.

I de fall där häckningen dokumeterats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygga.

Skyddsjakt efter skarv längs Gävleborgskusten

Länsstyrelsen har 8 mars 2024 beslutat om skyddsjakt efter 1 900 skarvar längs Gävleborgskusten.

För att skydda känsliga fiskbestånd

Skyddsjakt efter skarv, i syfte att skydda känsliga fiskbestånd, får bedrivas längs Gävleborgs läns kuststräcka under nedanstående jakttider:

  • Från beslutsdatum till och med den 30 april 2024
  • Från den 1 augusti till och med den 31 oktober 2024.

Skyddsjakt efter skarv i syfte att skydda känsliga fiskbestånd får utöver detta även bedrivas inom följande områden:

  • Lokala fiskefredningsområden
  • Natura 2000-området Harkskärsfjärden
  • Natura 2000-området Långvind

från beslutsdatum till och med den 31 juli 2024.

Jakt inom Natura2000-områdena Harkskärsfjärden och Långvind får fortsatt bedrivas under perioden 1 augusti till 31 oktober 2024 i enlighet med de övergripande jakttiderna.

För att förhindra allvarlig skada på fiske

Skyddsjakt efter skarv i syfte att förhindra allvarlig skada på fiskeredskap får bedrivas från beslutsdatum till och med den 31 juli 2024.

Jaktområden och jaktsamordnare

Kusten är uppdelad i tre områden och det är en ansvarig jaktsamordnare per område.
Nedan anges jaktområdena med tillhörande jaktsamordnare:

  • Nordanstig/Hudiksvall, Anna-Carin Westling
  • Söderhamn, Tord Goude
  • Gävle, Görgen Salander.

Beslut om skyddsjakt efter skarv 2024 Pdf, 521.7 kB.

Återstående tilldelning av skarv

Av tilldelningen på 1 900 skarvar återstår 1 900 skarvar (11 april, 2024).

Länsstyrelsen uppdaterar återstående tilldelning efter varje 100 skarvar som fällts enligt beslutet. När 200 skarvar kvarstår enligt tilldelningen, uppdateras den återstående tilldelningen efter varje inkommen rapportering.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss