Skarv

Skarven var tidigare allvarligt hotad men under tid har den ökat kraftigt i Gävleborgs län. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Skarven är en naturlig art i den svenska faunan och var tidigare allvarligt hotad därför fick den skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med att Sverige blev en del av EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden.

Skarvens status i Fågeldirektivet gör att den är skyddad och inte får störas utan dispens från artskyddsförordningen. Du kan ansöka om dispens genom formuläret på sidan Dispens för fridlysta arter. Under Relaterad information längre ner på den här sidan finns en direktlänk till ansökningsformuläret.

För mer information om arten och vilka möjligheter som finns för att bli beviljad skrämsel och skyddsjakt av skarv läs länets förvaltningsplan för skarv.

Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om skarv orsakar allvarlig skada kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på skarv eller störning av skarv, efter en inkommen ansökan. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.

Inventering

Sedan 2012 har inventering av skarvbon utförts årligen i Gävleborgs län. Inventeringen genomförs under vår och sommar. Inventeringspersonalen räknar antalet bon på tidigare kända häckningslokaler samt på de lokaler som kommer till inventerarnas kännedom. Häckningen på varje lokal dokumenteras som antingen fullföljd, delvis fullföljd eller avbruten med följd att bona lämnas i förtid.

I de fall där häckningen dokumeterats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygga.

Rapport skarvinventering 2020 Pdf, 486.5 kB, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt