Skarv

Skarven var tidigare allvarligt hotad men under tid har den ökat kraftigt i Gävleborgs län. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Skarven är en naturlig art i den svenska faunan och var tidigare allvarligt hotad därför fick den skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med att Sverige blev en del av EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden.

Skarvens status i Fågeldirektivet gör att den är skyddad och inte får störas utan tillstånd från länsstyrelsen.

För mer information om arten och vilka möjligheter som finns för att bli beviljad skrämsel och skyddsjakt av skarv läs länets förvaltningsplan för skarv.

Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs länPDF

Om skarv orsakar allvarlig skada kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på skarv eller störning av skarv, efter en inkommen ansökan. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.  

Kontakt