Skarv

Skarven var tidigare allvarligt hotad men under tid har den ökat kraftigt i Gävleborgs län. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Skarven är en naturlig art i den svenska faunan och var tidigare allvarligt hotad därför fick den skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med att Sverige blev en del av EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden.

Skarvens status i Fågeldirektivet gör att den är skyddad och inte får störas utan dispens från artskyddsförordningen. Du kan ansöka om dispens genom formuläret på sidan Dispens för fridlysta arter. Under Relaterad information längre ner på den här sidan finns en direktlänk till ansökningsformuläret.

För mer information om arten och vilka möjligheter som finns för att bli beviljad skrämsel och skyddsjakt av skarv läs länets förvaltningsplan för skarv.

Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skarv orsakar allvarlig skada kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på skarv eller störning av skarv, efter en inkommen ansökan. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.

Inventering

Sedan 2012 har inventering av skarvbon utförts årligen i Gävleborgs län. Inventeringen genomförs under vår och sommar. Inventeringspersonalen räknar antalet bon på tidigare kända häckningslokaler samt på de lokaler som kommer till inventerarnas kännedom. Häckningen på varje lokal dokumenteras som antingen fullföljd, delvis fullföljd eller avbruten med följd att bona lämnas i förtid.

I de fall där häckningen dokumeterats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygga.

Skyddsjakt efter skarv längs Gävleborgskusten

Länsstyrelsen har 15 mars 2023 beslutat om skyddsjakt efter 1 900 skarvar längs Gävleborgskusten.

För att förhindra allvarlig skada på fiske:

  • Skyddsjakt efter skarv får bedrivas för att förhindra skada inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta beslut inte handredskap. Skyddsjakten får bedrivas från beslutsdatum till 31 juli 2023.

För att skydda känsliga fiskbestånd:

  • Skyddsjakten får bedrivas inom fiskefredningsområden samt Natura 2000-områdena Harkskärsfjärden och Långvind från beslutsdatum till 31 juli 2023.
  • Skyddsjakten får bedrivas från beslutsdatum till 15 maj samt från 1 augusti till 31 oktober.

Kusten är uppdelad i fyra områden och det är en ansvarig jaktledare per område.

Beslut om skyddsjakt efter skarv Pdf, 821.1 kB.

Återstående tilldelning av skarv

Av tilldelningen på 1 900 skarvar återstår 1 568 skarvar (23 augusti, 2023).

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss