Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Söker du information om eldningsförbud i din kommun eller övriga Sverige?

Sök efter eldningsförbud på din kommuns webbplats, eller se karta för hela Sverige på Krisinformation.se.

Vad omfattas av ett eldningsförbud?

Länsstyrelsens riktlinjer säger att eldningsförbud i länet ska omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.),

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på erforderligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Notera att eldningsförbud kan anpassas efter lokala behov och särskilda förhållanden. Det är därför viktigt att följa bestämmelserna från den myndighet som fattat beslutet om eldningsförbud.

Vem gör vad?

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Hur vet jag om det råder eldningsförbud eller inte?

Du ska i första hand vända dig till den kommun som du tänkt elda i för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Kontakt