Ansök om delgivning

Behöver du delge någon en handling? Du kan vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Delgivning kan göras med till exempel stämningsman eller genom kungörelse.

Är du till exempel

 • borgenär enligt konkurslagen,
 • elleverantör enligt ellagen,
 • hyresvärd enligt jordabalken,
 • den som ska delge ett testamente enligt ärvdabalken?

Då kan du ansöka om delgivning hos oss.

Delgivning kan göras på olika sätt:

 • delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • delgivning med stämningsman
 • delgivning genom kungörelse.

Länsstyrelsen väljer lämpligt delgivningssätt.

Avgift

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor.

Vid kungörelsedelgivning betalar du även 14 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 514 kronor till Länsstyrelsen.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

 • Skicka in din ansökan om delgivning samt delgivningshandlingarna till Länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post eller post. Ange ditt namn, adress och kontaktuppgifter om vi behöver kompletterande uppgifter.
 • Ansökningsavgiften sätter du in på bankgiro 5050-5858.
 • Ange referens- eller ärendenummer.

Ansök om delgivning utomlands

Behöver du delge någon som är utanför Sverige? Då ansöker du hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Internationell delgivning, Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss