Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Håll koll på brandrisken

Kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk. Du kan också hålla koll på brandrisken genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken var du än befinner dig.

Appen Brandrisk ute (MSB) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för fem dygn (SMHI) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) Länk till annan webbplats.

Vad omfattas av ett eldningsförbud?

Länsstyrelsens riktlinjer säger att eldningsförbud i länet ska omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.),

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på erforderligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Notera att eldningsförbud kan anpassas efter lokala behov och särskilda förhållanden. Det är därför viktigt att följa bestämmelserna från den myndighet som fattat beslutet om eldningsförbud.

Vem gör vad?

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Generellt så avråder Länsstyrelsen från eldning när det är torrt och varmt under sommarhalvåret, men om du ändå väljer att elda är det några saker du måste göra:

  • Du måste försäkra dig om om att det inte råder eldningsförbud där du befinner dig. Information om var du hittar aktuell info om eldningsförbud finns längre upp på denna sida.
  • Du måste alltid ha tillgång till släckutrustning.
  • Du måste elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.
  • Du måste alltid släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Besök MSB:s webbplats för mer information och tips på hur du eldar säkert i naturen. Du kan även se en informationsfilm om att elda och grilla i skog och mark.

Elda i naturen (MSB) Länk till annan webbplats.

Elda och grilla i skog och mark (Film från MSB) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)