Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Håll koll på brandrisken

Kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk. Du kan också hålla koll på brandrisken genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken var du än befinner dig.

Appen Brandrisk ute (MSB) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för fem dygn (SMHI) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) Länk till annan webbplats.

Vem gör vad?

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Generellt så avråder Länsstyrelsen från eldning när det är torrt och varmt under sommarhalvåret, men om du ändå väljer att elda är det några saker du måste göra:

  • Du måste försäkra dig om om att det inte råder eldningsförbud där du befinner dig. Information om var du hittar aktuell info om eldningsförbud finns längre upp på denna sida.
  • Du måste alltid ha tillgång till släckutrustning.
  • Du måste elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.
  • Du måste alltid släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Besök MSB:s webbplats för mer information och tips på hur du eldar säkert i naturen. Du kan även se en informationsfilm om att elda och grilla i skog och mark.

Elda i naturen (MSB) Länk till annan webbplats.

Elda och grilla i skog och mark (Film från MSB) Länk till annan webbplats.

Text i filmen

Här följer information om brandrisk och eldningsförbud på svenskt teckenspråk för dig som bor eller befinner dig i Dalarnas län.

I Sverige upplever vi ofta torra och varma somrar. Värmen ökar risken för bränder och kan innebära fara, både för människor och natur.

Brandrisk betyder att det finns stor risk för att en eld kan sprida sig snabbt och orsaka farliga bränder. Detta kan vara på grund av torr vegetation, starka vindar eller andra faktorer.

Den här sommaren har varit ovanligt varm och vi befinner oss ofta i en situation där brandrisken är hög i stora delar av Dalarnas län. Högst är brandrisken vanligtvis i länets södra delar.

Eldningsförbud betyder att det är förbjudet att göra upp eld utomhus. Detta görs för att minska risken för skogsbränder.

När den här filmen spelas in råder det eldningsförbud i hela Dalarnas län. Det är kommunernas räddningstjänster som beslutat om eldningsförbuden. Du kan alltid vända dig till den kommun där du befinner dig för att få information om det råder eldningsförbud eller inte.

Du kan själv hjälpa till att förhindra bränder genom att följa några enkla riktlinjer:

  • Följ alltid lokala myndigheters instruktioner angående eldningsförbud.
  • Rapportera eventuella bränder eller misstänkt brandrisk till nödnumret 112.

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad finns möjlighet att kontakta nödnumret 112 via tjänsten SMS112 eller PTS förmedlingstjänster. Mer information hittar du på sosalarm.se.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss