Dammbrott

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalarnas län finns ungefär 15 större dammar. De flesta ligger i Dalälven och dess biflöden. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten. Men, om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över. På denna sida kan du läsa mer om vad som händer och vad du ska göra vid ett eventuellt dammbrott.

Vad ska du göra om en damm brister?

Om du är i riskområdet kan du behöva utrymma. Lyssna på rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4. Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar. På grund av stora störningar i viktiga samhällsfunktioner kan vissa kommuner uppmana människor att utrymma även om de inte bor inom området som översvämmas. På kommunernas hemsidor kan du läsa vad du ska göra om ett dammbrott påverkar dig.

Hur varnas du vid dammbrott?

Om en större damm har brustit kommer Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, att sändas via radio och TV. För de större dammarna i landet är det förberett för att snabbt kunna sända varningsmeddelanden via sms och telefon i området närmast dammen. Detta system är tänkt att komplettera övriga varningskanaler vid dammhaveri.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Ett dammhaveri kan leda till omfattande översvämningar och stora skador på infrastrukturen.
Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan tillfälligt kan höjas flera meter. Hur omfattande översvämningen blir beror på vilken damm som har havererat, hur mycket vatten som fanns i magasinet och hur den omgivande topografin ser ut.

Så här kan Dalälven svämma över vid ett dammbrott

Översvämningens omfattning vid ett dammbrott beror på vilken damm det gäller och den aktuella flödessituationen i älven. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se den största vattenutbredning som dammbrott i Dalälven beräknas leda till. Vattendjupet inom det rosamarkerade området varierar med markytans höjdvariationer, topografin. Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 3 timmar innan vattnet når Älvdalens Kyrkby och omkring ett dygn innan vattnet når Avesta i södra Dalarna.

Länsstyrelsens karttjänst  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap för dammbrott

Kommunerna längs Dalälven, Dalälvens vattenregleringsföretag, dammägare och länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Uppsala har tillsammans arbetat fram en plan för hur de olika organisationerna ska samarbeta vid dammhaveri i Dalälven. En viktig del i arbetet med att ta fram beredskapsplanen har varit att samordna rutiner för larm och åtgärder, kartläggning av riskområden och planer för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss