Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Översvämning och vattenläge

Vid höga flöden eller vårflod i Dalarnas län uppdaterar vi denna sida med aktuell information. Det är vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI som lämnar information om vattenflödet och prognoser om vattenflödet för länet.

Vårfloden 2024

2024-04-17

I Västerdalälven har vattenflödena ökat snabbt under den senaste veckan, men minskar nu i de övre delarna av älven. Även längre ner i Västerdalälven börjar vi se en minskning av vattenflödena.

Sjön Siljan i Österdalälven är nära den övre regleringsgränsen på 161,78 meter. Tappning ut från sjön behöver ske reglerat, lite i taget, även om sjön stiger. Det finns en vattendom som tydliggör vilka mängder som kan tappas, för att efterlikna ett naturligt förlopp.

Förväntningen är Siljan kommer att stiga ytterligare ungefär 20 centimeter under veckan, med den snabbaste ökningen i början och mitten av veckan. Vid översvämningarna
i augusti 2023 nådde Siljan 162,62 meter.

Fakta om Siljan, SMHI Länk till annan webbplats.

Sjön Runn förväntas också att stiga till nästan 107,5 meter. Hur mycket sjön stiger beror på hur mycket vattnet minskar i Västerdalälven, eftersom vatten från Dalälven flödar in i Runn när flödet är högt. Detta påverkas av ett trångt område i älven uppströms Långhags kraftverk.

Vattenflödena i Dalälven och sjöarna Siljan och Runn är högre än normalt men förväntas med nuvarande prognos inte medföra översvämningsproblem i någon större omfattning.

I Svärdsjövattendraget är vattenflödet högt, men man förväntar sig inte att nivåerna ska stiga mycket mer.

Det är även högt vattenflöde i Kolbäcksån och SMHI har utfärdat en orange varning för översvämning. Se aktuella vädervarningar och information från Ludvikas kommun nedan.

Väderprognosen visar på mindre regn och lägre temperaturer, vilket innebär att vattenflödena troligen kommer att minska mot slutet av veckan. Vattenflödet under vårfloden beror mycket på hur vädret utvecklar sig, och situationen kan ändra sig snabbt.

Aktuella nyheter från Länstyrelsen

Nu startar vårfloden i Dalarna

Aktuella vädervarningar

Varningar och meddelanden, SMHI Länk till annan webbplats.

Ludvika kommuns information: Orange varning för översvämni­ng i Kolbäcksån Länk till annan webbplats.

Senaste nytt från Fortum, som äger 39 vattenkraftverk i Daläven:

Nyheter, Fortum Länk till annan webbplats.


På Vattenregleringsföretagens webbplats finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, samt angränsande län.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översvämning och aktuella rapporter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Vattenregleringsföretagen Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för Falu tätort

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Länsstyrelsen har inom ramen för arbetet med översvämningsdirektivet tagit fram en riskhanteringsplan för Falu tätort.

Här kan du ta del av riskhanteringsplanen för Falu tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med framtagandet av riskhanteringsplanen har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Översvämningsdirektivet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hydrologiska observationer i Västerdalälven

Västerdalälven är nästan helt oreglerad, därför kan flödet i älven förändras snabbt. Med presentationssystemet Aqua Västerdalälven kan samhällsaktörer följa älvens utveckling exempelvis vid risk för översvämning. I Aqua Västerdalälven presenteras flödesdata, vattennivåer och meteorologiska observationer vid stationer längs älven. Systemet använder flödesdata från Fortum och SMHI samt visar nivåmätningar från VA-bolagen, Vatten och avfall i Malung-Sälen AB och Dala Vatten och Avfall.

För frågor om Aqua Västerdalälven kontakta Eva-Karin Ljunglund, enheten för samhällsskydd.

E-post till Eva-Karin Ljunglund

Aqua Västerdalälven på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss