Registrering av primärproduktion

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Eller ska du utfodra livsmedelsproducerande djur? Då ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen innan du börjar verksamheten. Du kan också ändra uppgifter du registrerat.

Primärproduktion av livsmedel och foder

Du som är primärproducent och producerar livsmedel och/eller foder på gårdsnivå eller utfodrar livsmedelsproducerande djur ska ha din anläggning registrerad hos Länsstyrelsen. Det gäller både om du startar en ny eller tar över en befintlig verksamhet.

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen

Du får börja med din verksamhet två veckor efter att din anmälan om registrering kommit in till Länsstyrelsen.

Med primärproduktionen menas till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Om du bara odlar vegetabilier, håller livsmedelsproducerande djur, plockar vilda bär och svampar för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Du behöver inte heller registrera din anläggning om din verksamhet är begränsad.

Exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Gränsen mellan primärproduktion och senare led i livsmedelskedjan, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Foderföretagare inom primärproduktionen

Din anmälan om verksamhet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 15 dagar innan du börjar med din verksamhet.

Med primärproduktionen menas till exempel odling av grovfoder, foderspannmål, bete och utfodring av djur som hålls för kött- mjölk- eller äggproduktion. Även utfodring av vilt med större mängder vegetabiliskt foder ska anmälan till länsstyrelsen.

Om du till exempel bara utfodrar djur som producerar livsmedel för eget bruk i ditt privathushåll behöver din anläggning inte registreras.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utfodra vilda djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Registrera, ändra och avregistrera livsmedels- och foderanläggning inom primärproduktionen

I vår e-tjänst kan du:

  • Registrera ny anläggning
  • Ändra dina uppgifter
  • Avregistrera dig som primärproducent.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Du kan också registrera din anläggning och ändra uppgifterna i registret på en blankett. Kontakta oss för att få blanketten skickad till dig.

Registrera anläggning eller ändra uppgifter med blankett

Hör av dig via e-post så skickar vi blanketten till dig. Har du frågor och vill prata i telefon, ring vår växel och fråga efter en djurskyddshandläggare. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Vill du att någon annan ska kunna registrera eller ändra din anläggning?

Om du vill att någon annan ska kunna registrera eller ändra en anläggning åt dig behöver du skicka in en fullmakt till Länsstyrelsen.

När du ger någon annan en fullmakt att företräda dig, ger du den personen tillåtelse att se, uppdatera, anmäla och avanmäla anläggningar i e-tjänsten.

Blankett: fullmakt för att använda e-tjänsten Pdf, 128.6 kB.

Mer om foderanläggningar

Länsstyrelsen har en söktjänst där du kan söka efter vilka som har foderanläggningar i primärproduktionen.

Länsstyrelsens söktjänst för att hitta uppgifter om foderanläggningar Länk till annan webbplats.

Du som ska bedriva foderverksamhet som kräver godkännande ska anmäla din produktion till Jordbruksverket och invänta godkännande innan du startar verksamheten.

Regler om foder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du som till exempel ska sälja foder för livsmedelsproducerande djur i din butik eller bli återförsäljare av obearbetat och färskt sällskapsdjursfoder ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Verksamheter med foder och djurprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgift om du inte registrerar dig

Länsstyrelsen kan besluta om att ta ut sanktionsavgift om du startar en verksamhet som är registreringspliktig utan att du har gjort en anmälan för registrering. Det gäller även om du tar över en redan pågående verksamhet utan att registrera dig.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som livsmedels- och foderföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss