Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:12

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun; del av Ronnebyån.

beslutade den 8 maj 2024.
(2259-2024)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.
Med anledning av att Ronneby Fiskehamn Ekonomisk förening ska genomföra
arrangemanget ”Sillarodden” meddelar Länsstyrelsen följande begränsningar i
rätten att utnyttja nedan angivet vattenområde.

Förbud mot användning av vattenområde gäller del av Ronnebyån, från
åmynningen till Söderbro. Förbudet gäller lördagen den 15 juni 2024,
klockan 13.30-16.00 under den tid arrangemanget pågår.

Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är
delaktig i arrangemanget.

Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från
förbudet.

Dessa föreskrifter gäller enbart den 15 juni 2024.

På Länsstyrelsens vägnar
HELENA MORGONSKÖLD
Anne-Li Johansson

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss