Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:11

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;

beslutad den 2 maj 2024. (2141-2024)

Utkom från trycket den 2 maj 2024

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), följande.

1 § Det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de landområden i Sölves-borgs kommun som förorenats av oljeutsläpp till följd av fartygshaveri och som framgår av bilaga 1 till denna författning. Förbudet gäller tills vidare.

2 § Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför upp-gifter inom området eller uppdragstagare som utför uppgifter för någon statlig eller kommunal myndighets räkning.

3 § Sölvesborgs kommun får besluta om undantag från förbudet i enskilda fall.

_______

Denna föreskrift träder i kraft den 3 maj 2024.

Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun (10FS 2024:7).

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

Björn Fredljung (Enheten för juridik)

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss