Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:26

Länsstyrelsens i Blekinge upphäver med stöd av 7 kap. 18§ 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Ebbemåla 1:49 Olofströms kommun.

Beslutad den 30 november 2022.

Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Ebbemåla 1:49 Olofströms kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Näringsdepartementet.

Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelsen om beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-5636-2022)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss