Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:23

Beslutad den 2 november 2022.

Utkom den 2 november 2022.

Upphävande samt avvisning av strandskydd för del av fastigheten Milasten 1:13 i Karlskrona kommun

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken (MB), strandskyddet för del av fastigheten Milasten 1:13 i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Länsstyrelsen avvisar ansökan om upphävande av strandskydd för en grävd damm på fastigheten Milasten 1:13, i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas hos Mark-och miljödomstolen i Växjö.

Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-5033-2022)

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss