Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:17

Utkom den 14 juli 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om förbud mot obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga i Karlshamns kommun.

Beslutad den 14 juli 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 a och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § All obehörig fartygstrafik vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga är förbjuden inom ett område som begränsas av följande positioner, se bifogad karta för illustration.

1. 56° 09,633´N 14° 48,968´E
2. 56° 09,210´N 14° 48,925´E
3. 56° 09,210´N 14° 49,310´E
4. 56° 09,359´N 14° 49,794´E
5. 56° 09,429´N 14° 49,929´E
6. 56° 09,502´N 14° 50,038´E
7. 56° 09,523´N 14° 50,178´E
8. 56° 09,549´N 14° 50,177´E

2 § Karlshamns hamn AB är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 juli 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter (10FS 2019:7) om sjötrafik inom vissa vattenområden i Blekinge län i den del som avser förbud för obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga.

Bilaga: Karta med föreskriftsområdets avgränsning.

_______________________________________________

På länsstyrelsens vägnar

Helena Morgonsköld, länsråd.

Margarita Mikalsen, förvaltningshandläggare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss