Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:13

Utkom den 25 maj 2022.

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Eriksbergs stränder i Karlshamns kommun

beslutade den 21 maj 2022.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken att komplettera beslutet 1976-10-04 (dnr 11.139-2209-74) om bildande av naturreservatet Eriksbergs stränder, föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet, punkt 10 om hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik, med en karta som visar föreskriftsområdets avgränsning (se bilaga).

Beslutet avser följande föreskrift från 1976:

Det är förbjudet att inom 150 meter från stranden framföra motorbåt med högre fart än fem knop. Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge. Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 25 maj 2022.

ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss