Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:11

Utkom den 13 maj 2022.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken (MB), strandskyddet för del av fastigheterna Tostarp 14:19 och Tostarp 4:55, Karlshamns kommun.

beslutad den 13 maj 2022.

Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet (511-2420-22)

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

 

Karta som visar berörda området

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss