Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:04

Utkom den 18 februari 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Sanda 2:61 i Karlskrona kommun i Blekinge län.

Beslutad den 17 februari 2022.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Sanda 2:61 i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet 511-729-2022.

LENA EKROTH

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss