Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. Det uppmärksammar viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge. För varje åtgärd föreslås vem som bör genomföra åtgärden, men det är upp till länets aktörer att åta sig åtgärder. Insatserna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2017–2020.

Åtgärdsprogrammet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Blekinge:

  • God bebyggd miljö
  • Friskt vatten
  • Biologisk mångfald
  • Hållbara transporter och smart energi
  • Giftfri Miljö
  • Hållbar livsstil

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020öppnas i nytt fönster      

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30