Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2022-2025

Ett hållbart Blekinge är ett åtgärdsprogram för miljömål som omfattar hela Blekinge län. I programmet beskrivs länets utmaningar och möjligheter tillsammans med prioriterade områden där åtgärder behöver göras för att länet ska kunna nå de nationella miljömålen och därmed även den miljömässiga delen av de globala målen i Agenda 2030. Det är mycket lång väg kvar till att nå de flesta av miljömålen och för flera av målen går utvecklingen fortfarande åt fel håll. Takten i miljöarbetet måste öka kraftigt och många fler aktörer behöver delta i arbetet för att utvecklingen ska kunna vändas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=89&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss