Miljöekstra - Nyhetsbrev

Miljöekstra är ett digitalt nyhetsbrev med syfte att sprida information om miljöarbetet i länet. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att samordna och följa upp miljömålsarbetet i Blekinge.

Miljöekstra

Nyhetsbreven innehåller korta artiklar med länkar till ytterligare information. Alla aktörer i Blekinge är välkomna att bidra med miljörelaterade artiklar till nyhetsbrevet!

Hör av dig till: miljoekstra.blekinge@lansstyrelsen.se

Fyll i ditt namn och e-post så får du nästa nummer av Miljöekstra direkt till din e-postlåda.

Kontakt