Havs- och kustplanering

Om publikationen

Publiceringsår: 2018

Publikationstyp: Nyhetsbrev

De tre samordnande länsstyrelserna Kalmar, Västernorrland och Västra Götaland, informerar om arbetet med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Kontakt