Västlänken

Bygget av Västlänken, järnvägstunneln under centrala Göteborg, är igång. Trafikverket ansvarar för byggverksamheten och vi på Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, en uppgift som vi delar med miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Det betyder att vi ska se till att bygget följer lagar och tillstånd.

Arrangerad bil som visar tänkt vy över Centralen Västlänken

Vybild Centralen Västlänken. Foto: NCC/Trafikverket/Tomorrow AB Kanozi

Länsstyrelsen har en samordnande roll och sköter mycket av tillsynen. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad ansvarar för tillsyn av utsläpp till luft och damning, liksom för tillsyn av transporter och transportvägar.

Vad är tillsyn?

Tillsyn handlar i huvudsak om att kontrollera, vägleda och informera. Det brukar räcka för att miljö- och hälsofrågorna ska skötas bra. Om inte, kan vi kräva åtgärder för att komma tillrätta med problem. Länsstyrelsen kommer att följa upp att Trafikverket följer sina villkor enligt tillståndet. Vi ska också se till att Trafikverket följer miljöbalkens regler. Denna uppföljning sker främst genom återkommande möten, men också om något oförutsett händer.

Ansvaret för tillsynen delar vi med Göteborgs stad

Vi på Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, en uppgift som vi delar med miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Länsstyrelsen har en samordnande roll och sköter mycket av tillsynen.

Frågor och synpunkter

Har du frågor om vad som ska hända? Bor du i närheten av byggnationerna? Eller har du synpunkter på hur arbetet utförs? Då ska du vända dig direkt till Trafikverket. Du hittar aktuell kontaktinformation på Trafikverket.

Trafikverkets webbplats (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Om du har något att framföra till Länsstyrelsen kan du använda vårt kontaktformulär. Var tydlig med vad det gäller och att det rör just projektet Västlänken. Det går också bra att ringa om du har frågor. Vi är många personer som arbetar med olika sakfrågor och du når oss via växeln 010-224 40 00.

Vårt kontaktformulär

Om du vill ha kontakt med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad kan du vända dig till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss