Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Så här ansöker du

Ansök om tillstånd för metallsökarePDF

En ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla följande uppgifter:

  1. Ditt ändamål, varför du vill använda och medföra metallsökare samt hur sökandet ska genomföras,
  2. Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer och kontaktuppgifter till den person som tillståndet ska gälla för.
  3. Under vilken period du vill använda och medföra metallsökaren.
  4. Det geografiska område där du vill använda och medföra metallsökaren, med områdets begränsning markerad på bifogad karta i tillräckligt stor skala, gärna 1:10 000
  5. Kontaktuppgifter till fastighetsägaren
  6. Skriftligt samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

För att underlätta vår handläggning är det viktigt att avsökningsområdet är inritat på en detaljerad karta, gärna i skala 1:10 000. Handläggningstiden påverkas även av hur stort området är och hur många avsökningsområden som ingår i ansökan.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Strandområden

Det finns 48 utpekade strandområden/badplatser i dessa kartor som är indelade i delområden.

Ansök om tillstånd för metallsökare i strandområdenPDF

Kartor

Strandområden översikt för länetPDF

Strandområden för FyrbodalPDF

Strandområden för GöteborgPDF

Strandområden för SjuhäradPDF

Strandområden för SkaraborgPDF

Ansökan för dessa strandområden sker på en särskild blankett. Ansökningsavgiften är 870 kronor för varje strandområde/badplats. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften kommit in till länsstyrelsen.

Kontakt