Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ACCEL - Accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland

ACCEL är en samverkansarena för att öka takten i utvecklingen av elnätet i Västra Götaland. Samverkansarenan drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Svenska kraftnät. Målet är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter, med fokus på ökad elnätskapacitet för elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

Västra Götaland står inför ett genomgripande skifte där industri- och transportsektorn ska ställa om till en fossilfri framtid. Elanvändningen i länet väntas fördubblas fram till 2030 och tredubblas till 2045. Elnäten behöver byggas ut och produktion av fossilfri el måste öka för att möta behoven.

För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen behöver vi samarbeta både nationellt och regionalt. Det behövs helt enkelt en robust elförsörjning i Västra Götaland, som går i takt med samhällets utveckling och möjliggör klimatomställningen.

Inom samverkansarenan ACCEL analyserar vi de framtida behoven i Västra Götaland och för dialog med myndigheter och andra aktörer på den svenska elmarknaden om hur utbyggnaden av elnät kan skyndas på.

Aktuellt

Ny rapport visar tre områden för att lyckas med elförsörjning i länet

Förstärkt stamnät, flexiblare elanvändning och ny lokal och regional produktion av el. De tre områdena pekar Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Svenska kraftnät ut som viktiga i rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland.

Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, ACCEL-rapport

Se ett filmat seminarium som genomfördes i anslutning till att ACCEL-rapporten släpptes:

Accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland - ACCEL, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.
(filmat seminarium , 1:04 tim)

Möjliggörande arbete bakom viktigt spadtag

På måndagen togs ett viktigt spadtag för klimatet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har aktivt arbetat för att vara möjliggörare i den process som lett till att Ellevio nu kan påbörja bygget av det elnät som ska försörja Volvos batterifabrik i Mariestad.

Möjliggörande arbete bakom viktigt spadtag

Landshövdingen om vikten av samordning för att möta tredubblat elbehov

Fem havsbaserade vindkraftsparker, eller sjutton SMR-reaktorer eller två fullskaliga kärnkraftverk. Det är den uppskattade ökningen av elbehovet i Västra Götalands län fram till 2045. Om detta skriver landshövding Sten Tolgfors i en debattartikel som publicerades i Bohusläningen den 24 januari 2024.

Läs hela debattartikeln på Länsstyrelsens webbplats

Beslut från Svenska kraftnät ger ökad effekt

I slutet av 2023 beslutade Svenska kraftnät om åtgärder för att möta det ökade effektbehovet i länet. Svenska kraftnät ska dels bygga en ny transformatorstation i Ingelkärr i Ale kommun, dels öka kapaciteten i en 20 mil lång ledning mellan Hallsberg och Stenkullen.

Svenska kraftnäts beslut ger effekt, Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

"Utan el står tiotusentals jobb på spel i Västsveriges gröna industriomställning"

I dag arbetar 70 000 personer i Västra Götaland i en tillverkningsindustri som är beroende av ökad eltillgång. Minst 10 000 av dessa jobb riskerar att försvinna kring år 2030 om inte tillräckligt med el levereras. Det bedömer Rådet för industriomställning i en ny analys.

Om analysen och citat från Landshövding och regionstyrelsens ordförande

Gemensamma utgångspunkter inom ACCEL

  • En stark elförsörjning är grunden till industrins och transportsektorns omställning.
  • Befintligt elnät kommer inte kunna tillgodose omställningen.
  • En omfattande utbyggnad av såväl elproduktion som eldistribution är avgörande för samhällsutvecklingen i länet.
  • Samverkan är avgörande för att lyckas med omställningen.
  • Det finns gemensamma behov av ytterligare information kring behovet av elnätsutbyggnaden i Västra Götaland.
  • Förutsägbara, effektiva och parallella tillståndsprocesser behövs för att ledningar och elproduktionsanläggningar ska komma på plats.

Angränsande uppdrag

Regional handlingsplan för energiplanering

Den 6 juli 2023 fick Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för elektrifiering. Uppdraget kan bidra till att fler aktörer och verksamheter hittar lösningar för att möjliggöra industrins gröna omställning i Västra Götaland.

Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering, Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Underlag till handlingsplanen:
Behovsanalys av elanvändning, produktion och distribution i Västra Götaland Pdf, 3.5 MB.

Skattning av vägtrafikens framtida energi och effektbehov, per län, kommun och typ av laddinfrastruktur - RISE Länk till annan webbplats.

Pågående prövningar av vindkraftsparker till havs

Länsstyrelsen bereder just nu flera ansökningar om vindkraftsparker till havs utanför vår kust. Ärendena bereds skyndsamt för att regeringen ska kunna fatta beslut under de närmaste åren.

Havsbaserad vindkraft

Klimat 2030

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med flera andra aktörer. Klimat 2030 är en del i genomförandet av "Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030".

Om Klimat 2030, Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Rådet för industriomställning Västra Götaland

Inom ramen för Klimat 2030 finns ”Rådet för industriomställning Västra Götaland” med regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn. Rådet består av nyckelaktörer som kan bidra till att Västra Götaland tar viktiga steg mot fossilfrihet, däribland flera stora industriföretag i Västra Götaland som står inför en stor klimatutmaning.

Rådet för industriomställning Västra Götaland, Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Text

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss