Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Ansök om byggnadsvårdsbidrag

  • Kontakta Länsstyrelsens bidragshandläggare genom växeln 010-22 44 000 eller via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se.
  • Ber att få tala med byggnadsvårdshandläggare som ansvarar för din kommun.
  • Vi kan normalt göra en ungefärlig bedömning av möjligheten till bidrag samt informera om nästa steg.
  • Själva ansökan görs på en blankett
  • Ansökan om byggnadsvårdsbidragPDF
  • Ansökan måste skrivas ut på papper och skickas med underskrift till den postadress som framgår på blanketten
  • I ansökan ska du ange en antikvarisk expert enligt de krav som Länsstyrelsen ställer.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober och Länsstyrelsen tar beslut om bidragsfördelningen i början av varje år, det vill säga året därpå.

Handläggningstiden för ett bidrag beror på ärendets karaktär, men normalt är alla beslut tagna före den första juni varje år. Beslut om bidrag ska finnas innan åtgärderna får påbörjas.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län