Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Ett regionalt resurscentra är en regional, kommun- och myndighetsgemensam verksamhet som samlat arbetar att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen driver ett projekt för utvecklingen av ett regionalt resurscentra i Västmanland.

Projekt för utveckling av regionalt resurscentra i länet

Under projektet fastställs vilka förutsättningar, behov och möjligheter som finns i länet. Resultatet ligger till grund för om ett regionalt resurscentra ska etableras eller inte och hur det samlade arbetet ska se ut och genomföras.

Slutmålet är att personer som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, ska få jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp, oavsett var de bor i länet.

I Västmanland började projektet 2021 där vi arbetar tillsammans med regionala aktörer som exempelvis kommunerna, regionen, polisen och Åklagarmyndigheten.

Vad är regionala resurscentra?

Kommuner, regionen, polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Stöd och rådgivning till den utsatta målgruppen erbjuds och yrkesverksamma får stöd i sitt arbete. Det kan ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Centrumet ska arbeta för att synliggöra och uppmärksamma behovet hos målgruppen.

Resurscentras målgrupper

  • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära. Utsatta personer med transerfarenhet eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, polisen, Åklagarmyndigheten, civilsamhällesorganisationer, hälso- och sjukvård.

Vad innebär det att leva i hederskontext?

Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck drabbas många gånger av allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser, både på lång och kort sikt. De har förväntningar och krav från familj och släkt som innebär att de själva inte kan välja hur de ska leva sitt liv.

Finansiering

Vi har fått pengar från det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Målet är att ta reda på vilka förutsättningar vi har i länet för att öppna ett regionalt resurscentra.

Kontakt