Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinnor, män och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver få bättre stöd och hjälp. Därför driver vi ett projekt för utveckling av ett regionalt resurscentra i Västmanland. En verksamhet som bygger på samverkan mellan kommunerna, regionen, polisen och Åklagarmyndigheten.

Projekt för utveckling av regionalt resurscentra i länet

Vi leder arbetet och just nu fastställer vi vilka förutsättningar, behov och möjligheter som finns. Resultatet kommer ligga till grund för om ett regionalt resurscentra ska etableras eller inte. Det kommer ge en tydlig bild över hur det samlade arbetet ska se ut och hur aktörerna ska genomföra sitt arbetet. Vårt slutmål är att personer som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, ska få jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp, oavsett var de bor i länet.

Vad är regionala resurscentra?

Kommuner, regionen, polis och åklagare samverkar för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det sker genom stöd och rådgivning.

Yrkesverksamma kommer ha möjlighet att får stöd i sitt dagliga arbete. Det kan ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Centrumet ska arbeta för att synliggöra och uppmärksamma målgruppens behov.

Resurscentras målgrupper

  • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära. Utsatta personer med transerfarenhet eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, polisen, Åklagarmyndigheten, civilsamhällesorganisationer, hälso- och sjukvård.

Vad innebär det att leva i hederskontext?

Personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck drabbas många gånger av allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser, både på lång och kort sikt. De har förväntningar och krav från familj och släkt som innebär att de själva inte kan välja hur de ska leva sitt liv.

Finansiering

Vi har fått pengar från det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Målet är att ta reda på vilka förutsättningar vi har i länet för att öppna ett regionalt resurscentra.

Att se till den utsattas bästa Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss