Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvinna in i Sverige

Utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden har sämre förutsättningar att integreras i samhället, få anställning eller börja studera.

Kvinna in i Sverige startade den 15 januari 2019 och pågick till den 30 november 2021. Projektet, som delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF), riktade sig till de kvinnor som till exempel levt i Sverige i tio till femton år, men aldrig haft ett jobb. Projektet för deltagande kvinnor är avslutat och den 10 november hölls en konferens för att sprida projektets resultat.

Samverkansprojekt

Kvinna in i Sverige har varit ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland som projektägare och kommunerna Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Medverkande kommuner har skapat egna aktiviteter utformade efter sina lokala behov och efterfrågan och tagit fram praktikplatser till deltagarna när det funnits behov för det.

Syfte

Projektet skulle öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna. Det skulle också öka deras kunskap om det svenska samhället och språket.

Mål

Målet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som kommunerna kan använda i den dagliga verksamheten efter projektets slut. Ett annat mål har varit att nå en grupp som idag står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Ovanstående mål ska ha lett till att:

  • fler utrikesfödda kvinnor kommit ut i arbete
  • öka jämställdheten och att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden
  • utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärkts
  • få ökad kunskap om varför målgruppen inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Kort om projektet

Projektet kvinna in i Sverige har en normkritisk och strukturförändrande ansats. Det innebär att projektet i första hand inte problematiserar individerna utan strukturerna. Vilka bakomliggande problem är det som gör att utrikesfödda kvinnor inte kommer i arbete? Beror det på dem själva eller på strukturer i samhället?

Metoden rollövertagande – att gå i någon annans skor kan vara en metod för att leva sig in i en annans livssituation.

Den som vill beställa projektrapporten gör det via vårt diarium, diarienummer: 2834-2021.

Gå i en kvinnas skor Pdf, 1.1 MB.

Kvinna in i Sverige - Storymap Länk till annan webbplats.

Metoder och förhållningssätt Pdf, 2.4 MB.

Logga Eu:s socialfond

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon (växel): 010–224 90 00