Kvinna in i Sverige

Utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden har sämre förutsättningar att integreras i samhället, få anställning eller börja studera.

Kvinna in i Sverige startade den 15 januari 2019 och pågår till den 30 november 2021. Projektet, som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), riktar sig till de kvinnor som till exempel levt i Sverige i tio till femton år, men aldrig haft ett jobb.

Samverkansprojekt

Kvinna in i Sverige är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland som projektägare och kommunerna Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Medverkande kommuner skapar egna aktiviteter utformade efter sina lokala behov och efterfrågan och tar vid behov fram praktikplatser till deltagarna.

Syfte

Projektet ska öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna. Det ska också öka deras kunskap om det svenska samhället och språket.

Mål

Målet är att utveckla arbetssätt och metoder som kommunerna kan använda i den dagliga verksamheten efter projektets slut. Ett annat mål är att nå en grupp som idag står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Ovanstående mål ska leda till att:

  • fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete
  • öka jämställdheten och att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden
  • bidra till att utrikes födda kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks
  • få ökad kunskap om varför målgruppen inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden.


Kontakt

Ulrica Lindelöf

Projektmedarbetare