Publiceringsdatum: 15 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 07.45

Nya djurskyddsregler för hundar och katter

Katt i trädgård

Foto: Kerstin Alvinge

Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. De nya djurskyddsreglerna som börjar gälla den 15 juni ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

- Vi på Länsstyrelser ser positivt på att det införs ett kompetenskrav när man ska ha en hund eller katt, vilket betyder att du är skyldig att ta reda på hur du tar hand om ditt djur på rätt sätt, säger djurskyddshandläggare Joanna Lindell på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. Att förhindra att katten förökar sig oplanerat kan ske på olika sätt, exempelvis genom kastrering eller sterilisering. Allt för många katter är idag hemlösa i Sverige.

- Att statusen för katterna höjs ytterligare genom att du som djurhållare nu är skyldig att se till att de inte förökar sig okontrollerat är viktigt. Vi som jobbar med djurskydd har i uppdrag att kontrollera att de nya föreskrifterna efterlevs, säger Joanna Lindell.

Högre krav på kunskap för att hålla en katt eller hund

De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare och att det krävs kunskap för att hålla en katt eller hund.

Målet med de nya reglerna är att

  • stärka djurskyddet för hundar och katter
  • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
  • tydliggöra hundar och katters behov
  • tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
  • underlätta för djurhållaren följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

De nya reglerna gäller också branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentligt som privat.

Nya regler för hund- och kattägare länk till annan webbplats


Kontakt